Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Badania w sektorze kultury 2020

Przyszłość i zmiana

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek 19.11.2020

10.00 – 10.15 – rozpoczęcie konferencji

10.15 – 11.45 – panel dyskusyjny „Kultura studencka. Czy na tej planecie jest życie? Kondycja współczesnej kultury studenckiej w Polsce, perspektywa badawcza” – współorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury

 • Prowadzenie: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Paneliści:
  • dr hab. Jan Pomorski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • mgr Agata Rozalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)​

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 14.00 – pierwsza sesja referatowa z czterema równoległymi panelami

 

PANEL I: TEATR DOŚWIADCZAJĄCY PANDEMII

PANEL II: TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ KULTURY

PANEL III: ZARZĄDZANIE KULTURĄ

PANEL IV: KULTURA W CZASACH ZARAZY

12.00 – 12.20

Festiwale teatralne w Polsce w czasie pandemii COVID-19 mgr Karolina Purłan-Leśniak (Stowarzyszenie Teatr Nowy)

Badanie fenomenu uczestnictwa w projektach sztuki w przestrzeni publicznej: perspektywa antropologiczna

dr Weronika Plińska

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prezentacja wyników badań „Edukacja kulturowa w czasie dystansu społecznego” oraz "Straty i problemy podmiotów działających w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce w związku z pandemią COVID-19"

mgr Piotr Knaś

(Małopolski Instytut Kultury)

Kultura w czasach zarazy – o nowych formach aktywności w czasach pandemii

mgr Monika Kamieńska

(Urząd Miasta Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

12.20 – 12.40

Teatr w czasach epidemii koronawirusa w Polsce

dr Bogna Kietlińska

(Uniwersytet Warszawski)

Jaka będzie przyszłość kultury? – uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych w kontekście pandemii

mgr Damian Dubielis

(Centrum Kultury w Lublinie)

Satelitarny Rachunek Kultury jako metoda określania ekonomicznego znaczenia działalności kulturalnej

dr Mariusz Cembruch-Nowakowski

(Urząd Statystyczny w Krakowie)

Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii Covid-19

dr Iryna Manczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

mgr Maria Bajak

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

12.40 – 13.00

"Naturtheater von Oklahoma" – przyszłość badań sektora widowisk

dr hab. Karolina Prykowska-Michalak

(Uniwersytet Łódzki)

Janusowe oblicze badań publiczności prowadzonych przez instytucje kultury

mgr Filip Skowron

(Muzeum Narodowe w Krakowie)

Sektor kultury wobec pandemii Covid-19. Sukcesy i porażki samorządowych strategii wsparcia. Prezentacja efektów badawczych

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

(Uniwersytet Jagielloński)

dr Kinga Gajda (Uniwersytet Jagielloński)

Programowanie działań Strefy Kultury Wrocław w czasie pandemii COVID-19

mgr Dominika Kawalerowicz

(Strefa Kultury Wrocław)

13.00 – 13.20

Teatry w ekosystemie internetu – eksperymenty, pułapki i pytanie o ciągłość rozwiązań

dr Małgorzata Ćwikła

(Uniwersytet Jagielloński,

Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)

Technologicznie mediowane doświadczenia zwiedzających: jak badać nowe media w muzeach

dr Ewa Drygalska

(Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 w samorządowych instytucjach kultury

mgr Paweł Kamiński

(Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu)

Potencjał koncepcji rozwoju publiczności w dobie pandemii COVID-19

mgr Piotr Firych

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.20 – 13.40

Dyskusja moderowana przez

prof. dr hab. Małgorzatę Leyko (Uniwersytet Łódzki)

Potencjał uczestnictwa w kulturze on-line

dr Natalia Brylowska

(Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku)

dr Krzysztof Stachura

(Uniwersytet Gdański)

Zarządzanie dziedzictwem, czyli czym? Co wiemy o polskich zasobach dziedzictwa i ich wykorzystaniu w kulturze?

mgr Aleksandra Chabiera

(Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji instytucji kultury w czasie pandemii

mgr Ewa Cofur-Machura

(Akademia WSB)

13.40 – 14.00

 

Dyskusja moderowana przez

dr hab. Magdalenę Sobocińską, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Dyskusja moderowana przez

dra hab. Rafała Kasprzaka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)

Dyskusja moderowana przez

dr Annę Góral (Uniwersytet Jagielloński)

 

14.00 – 14.45 – przerwa obiadowa

14.45 – 16.00 – prezentacja wyników raportu “Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” i panel dyskusyjny

 • Prezentacja wyników badań:
  • dr Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
  • mgr Agnieszka Szostak (Muzeum Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
 • Prowadzenie panelu dyskusyjnego:
  • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Warszawie)
  • dr Weronika Pokojska (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
 • Paneliści:
  • dr Anna Pluszyńska (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
  • dr Agnieszka Konior (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
  • dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)

16.00 – 16.15 – przerwa

16.15 – 17.15 – spotkanie wokół wystawy „Polska. Siła obrazu” organizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie

 • Prowadzenie:
  • dr hab. Agnieszka Rosales-Rodríguez (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie)

Piątek 20.11.2020

9.00 – 10.30 – panel dyskusyjny „Samorządowe instytucje kultury i ich odbiorcy w czasie pandemii COVID-19” – organizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Prowadzenie: dr Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
 • Paneliści:
  • dr Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku)
  • mgr Piotr Knaś (Małopolski Instytut Kultury)
  • mgr Damian Dubielis (Centrum Kultury w Lublinie)
  • mgr Paweł Kamiński (Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu)
  • mgr Dominika Kawalerowicz (Strefa Kultury we Wrocławiu)

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45 – 11.45 – sesja posterowa

 • Metoda Design Thinking – znaczenie empatii podczas prowadzenia wywiadów pogłębionych mgr Marianna Otmianowska (Muzeum Łazienki Królewskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), mgr Dominika Treit (Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • Czego instytucje kultury mogą nauczyć się od sektora kreatywnego? Przegląd badańmgr Małgorzata Gądek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Summer time and the festivalisation is not easy – mgr Marta Szadowiak (Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną)
 • Teatr Dramatyczny w czasie pandemiidr Martyna Faustyna Zaniewska (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku)
 • Sztuka jako dobro wspólne. Dostęp w sieci. Jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury?dr Iwona Grodź (niezależna badaczka)
 • Ulgi dla rodzin wielodzietnych w kulturze dr Katarzyna Kopeć (Uniwersytet Jagielloński)

11.45 – 13.00 – przerwa obiadowa

13.00 – 15.00 – druga sesja referatowa z czterema równoległymi panelami

 

PANEL V: ZMIANY W SEKTORZE KULTURY

PANEL VI: KADRY KULTURY

PANEL VII: NOWE WYZWANIA BADAWCZE

PANEL VIII: RELACJE Z ODBIORCAMI I NIE-ODBIORCAMI KULTURY

13.00 – 13.20

Organizacja badań publiczności w instytucji kultury – doświadczenia z realizacji

mgr Marcin Bańdo

(Filharmonia Krakowska)

mgr Iwona Parzyńska

(Muzeum Narodowe w Krakowie)

mgr Agnieszka Szostak

(Muzeum Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)

Nadprodukcja i "wszechpraca" – typologia, uwarunkowania, obserwacje na podstawie zachowań przedstawicieli i przedstawicielek poznańskiego sektora kultury

dr Bartek Lis

(Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu)

dr Katarzyna Chajbos

(Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu)

Badanie fenomenu grup czytelniczych jako wyzwanie metodologiczne

dr Magdalena Stoch

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Uwarunkowania zaangażowania konsumentów w działalność instytucji kultury na przykładzie warsztatu projektowania przestrzeni muzealnej

mgr Magdalena Kosiada-Sylburska

(Uniwersytet Łódzki, "EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi)

13.20 – 13.40

Festiwale i nagrody literackie w dobie pandemii: smutna konieczność czy szansa zmian?

mgr Agnieszka Budnik

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kształcenie projektantów mody a idea zrównoważonego rozwoju

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Internet w badaniach marketingowych w sferze kultury – zastosowania, metody i obszary badań

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PWSFTiT w Łodzi)

Wielość postaw. Obecność osób dorosłych w muzeum

dr Beata Nessel-Łukasik

(Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

13.40 – 14.00

Instytucje kultury w czasach zarazy. Zmiany

dr Joanna Sanetra-Szeliga

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie)

Dialog społeczny w prywatnym sektorze występów na żywo w Polsce. Przesłanki i bariery

dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (UNI EUROPA)

mgr Agnieszka Paczyńska

(UNI EUROPA)

Jak badać modę? – analiza polskiego piśmiennictwa dotyczącego mody

dr Michał Wójciak

(Uniwersytet Jagielloński)

Między profesjonalizacją badań a bieżącym monitoringiem programów edukacyjnych

mgr Aleksandra Głowacz

(Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

14.00 – 14.20

Razem czy osobno? Wyzwania i dylematy badań publiczności o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i poznawczych

mgr Paulina Długosz

(Uniwersytet Łódzki,

Muzeum Miasta Łodzi)

#SzczecinPomaga i instytucje kultury

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

(Uniwersytet Szczeciński)

dr Krzysztof Tomanek

(Uniwersytet Jagielloński)

Jak badać współczesną partycypację kulturalną?

dr hab. Przemysław Kisiel

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Nieobecni, niewidzialni, nieuchwytni – o nieużytkownikach bibliotek

dr Magdalena Paul

(Uniwersytet Warszawski)

14.20 – 14.40

Zarządzanie kulturą w antropocenie

dr Michał Pałasz

(Uniwersytet Jagielloński)

Zarządzanie karierą z perspektywy twórców i artystów – raport wstępny z badań

dr Katarzyna Plebańczyk

(Uniwersytet Jagielloński)

Dyskusja moderowana przez

prof. dr hab. Barbarę Fatygę (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Obserwatorium Kultury Żywej – Sieć Badawcza)

Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży w czasie dystansu społecznego – perspektywa małopolska

mgr Jakub Mirek

(Małopolski Instytut Kultury)

14.40 – 15.00

Dyskusja moderowana przez

dra hab. Kamila Zawadzkiego, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dyskusja moderowana przez

dr Katarzynę Kopeć (Uniwersytet Jagielloński)

 

Dyskusja moderowana przez

dr Marcina Laberscheka (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)

 

15.00 – 15.15 – przerwa

15.15 – 16.15 – speed meeting

16.15 – zakończenie konferencji

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji
pdf
Księga abstraktów
docx
Księga abstraktów