Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność architektoniczna Auditorium Maximum (miejsca organizacji konferencji)

Opis budynku został przygotowany przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (DON UJ) www.don.uj.edu.pl

Budynek Auditorium Maximum UJ znajduje się przy ulicy Krupniczej 33. Frontem usytuowany jest równolegle do ulicy, pasa wydzielonych miejsc parkingowych i chodnika z kostki brukowej. Chodnik oddzielony jest słupkami betonowymi od miejsc dla samochodów. Budynek zlokalizowany jest w kompleksie zabudowań należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego: od strony Alei Mickiewicza sąsiaduje z Paderevianum II, od drugiej strony niemalże otoczony jest przez Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Auditorium Maximum to nowoczesny okazały budynek czterokondygnacyjny z elewacją w stonowanej kolorystyce ciemnego klinkieru oraz wkomponowanymi w nią licznymi szklanymi powierzchniami. Budynek pełni funkcje reprezentacyjne. Jako obiekt konferencyjno-dydaktyczny gości nie tylko studentów, ale też uczestników konferencji, sympozjów, targów, wystaw, a nawet koncertów. Po prawej stronie fasady możemy spotkać na chodniku siedem masztów, na które w zależności od potrzeb i okoliczności wciągane są odpowiednie flagi lub banery.

Wejście główne do Auditorium Maximum. Znajduje się ono w szklanej fasadzie, pomiędzy dwoma kolumnami. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajdują się poręcze.

Przeszklona fasada poprzedzona jest podcieniami, na które wchodzi się po pokonaniu siedmiu stopni. Zgodnie z założeniami projektanta zarówno funkcja, jak i forma obiektu czerpią z klasycznych wzorców. Podcienia tworzy 8 kolumn, w kolumnadzie mamy więc 7 pól – przestrzeni wejściowych. Pośrodku każdego pola między kolumnami znajdują się poręcze schodowe. Dwie poręcze od lewej strony fasady zaczynają się od pierwszego stopnia, pozostałe od czwartego. Dwa centralne pola (z poręczami od czwartego stopnia) prowadzą do wejścia głównego. Pozostałe na podcienia. Po dwóch stronach wejścia głównego znajduje się jeszcze dwoje drzwi przesuwnych, jednak zwykle pełnią one funkcję wyjść ewakuacyjnych i dla wchodzących są zamknięte. 

Na środku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Po lewej stronie widoczne są schody prowadzące do Auditorium Maximum. Po lewej znajduje się budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, wjazd na wewnętrzny parking możliwy jest po minięciu znajdującej się na pierwszym planie rampy.

Podjazd dla osób poruszających się na wózkach znajduje się po prawej stronie budynku, na rogu od strony Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Po pokonaniu podjazdu, znajdujemy się na poziomie wejścia, przemieszczamy się do niego wzdłuż podcieni. Zlokalizowane pośrodku fasady wejście główne to podwójne przeszklone automatyczne drzwi przesuwne. Po wejściu znajdujemy się na poziomie 0 w holu. Kierując się lekko w lewo, docieramy do portierni za kontuarem i przeszkloną szybą.

Budynek liczy 3 kondygnacje naziemne i jedną podziemną (parking).

Na każde piętro możemy dostać się schodami lub windą. Na potrzeby tego opisu określenia lewej i prawej strony będą orientowane względem wind. Jeżeli potraktujemy windy jako centralne punkty obiektu, możemy wyobrazić sobie, że opis budynku zbudowany będzie wokół odchodzących w dwie strony korytarzy z wejściami do poszczególnych auli i sal.

W budynku znajdują się dwie windy. Obydwie obsługują poziomy: od minus jeden (podziemny parking) do trzy. Trafimy do nich, kiedy po wejściu do budynku będziemy kierować się lekko w lewo, a następnie prosto. Na końcu holu, w przestrzeni nieco ukrytej za szerokimi, reprezentacyjnymi, marmurowymi schodami zlokalizowane są pierwsze drzwi windy, dalej w prawo na tej samej ścianie w odległości około 5 metrów mamy wejście do drugiej windy (bezpośrednio do tej windy możemy dotrzeć także przemierzając szatnię zlokalizowaną na poziomie 0). Windy wyposażone są w komunikaty głosowe w językach: polskim i angielskim, przyciski w Braille’u, lustra i poręcze.

Wejście do windy na poziomie 0. Po prawej stronie od windy znajdują się tabliczki kierujące do szatni, Auli Dużej B i Auli Średniej B. Po lewej stronie od windy znajdują się tabliczki kierujące do Auli Dużej A, Toalety i Kawiarni.

Opis poziomu 0 poprowadzony będzie od wejścia głównego. Na wprost wejścia do budynku w pierwszej kolejności napotykamy szerokie marmurowe schody ze znacznikami ostrzegawczymi na krawędziach, prowadzące na wyższe poziomy. Schody podzielone są pośrodku poręczą. Poręcze znajdują się także po bokach schodów. Na prawo od schodów znajdujemy wejście do szatni, są to podwójne przeszklone drzwi, zazwyczaj otwarte w trakcie wydarzeń odbywających się w budynku, przez które wchodzimy do długiego, wąskiego pomieszczenia. Rzędy wieszaków znajdują się po prawej stronie za długą ladą, szatnia obsługiwana jest przez wyznaczone osoby. Po lewej stronie na drzwiach prowadzących do pomieszczenia technicznego zawieszone jest lustro na wysokości około 120 cm. Można przejść przez całą długość tego pomieszczenia i na końcu dotrzeć do drzwi prowadzących bezpośrednio do korytarza, na wprost jednej z wind.

Szatnia - na pierwszym planie drewniany kontuar za którym znajduje się rząd ruchomych wieszaków.

Kiedy mijamy szatnię i kierujemy się dalej w prawo, przechodzimy obok wysokiego stojaka z prasą i ulotkami stojącego pod ścianą, za nim na ścianie zawieszone są plany każdego piętra z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych pomieszczeń. Dalej, po lewej stronie korytarza znajdują się pojedyncze drzwi otwierane manualnie prowadzące do Auli Średniej A. (Zarówno Aula Średnia, jak i Duża oraz opisywane dalej: Sala Seminaryjna i Sala Wystawowa mogą zostać podzielone za pomocą mobilnych paneli akustycznych na dwie części. Kiedy dane pomieszczenie funkcjonuje jako podzielone, mówimy o częściach A i B, sale mają wtedy osobne wejścia). Tuż za wejściem do Auli Średniej A korytarz kończy się, po jego drugiej stronie pod przeszklonymi powierzchniami rozstawione są donice z wysokimi roślinami.

Aula Średnia - pomieszczenie o układzie amfiteatralnym. Po prawej stronie widoczny rząd potrójnych siedzisk z opuszczanym pulpitem, po lewej stronie kolejne rzędy siedzisk, przy których również można opuścić pulpit. W pierwszym rzędzie ruchome stoły i miejsce w którym można umieścić wózek.

Na lewo od wejścia we wnęce pomiędzy przeszkloną ścianą fasady a portiernią, tuż przy ścianie po prawej stronie, znajdują się wąskie schody prowadzące do pomieszczeń administracyjnych, jest to jedyna niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami przestrzeń w budynku. Jednak, tuż za tymi schodami, za podwójnymi przeszklonymi drzwiami wyznaczone jest w pełni dostępne pomieszczenie, w którym mogą odbywać się spotkania np. z administratorem budynku lub załatwiane są inne sprawy administracyjne, jeśli jest taka potrzeba.

Aula Mała - sala z niewielkim podestem i pulpitem, z tyłu widoczny rzutnik. Na pierwszym planie znajduje się rząd foteli z opuszczanym pulpitem. Przed fotelami ruchome stoły i miejsca na postawienie wózka.

Po wyjściu z tego korytarza, po lewej stronie mijamy portiernię, kiedy kierujemy się prosto w głąb tej części budynku, po lewej stronie spotykamy pojedyncze drzwi – wejście do Auli Małej, w odstępie około 4 metrów zlokalizowane są drugie drzwi prowadzące również do Auli Małej. Za nimi, pod ścianą po lewej stronie mijamy automaty z przekąskami i napojami, na końcu docieramy do drzwi do Auli Dużej A. Stąd korytarz wiedzie w lewo. Przechodząc przez podwójne przeszklone drzwi, znajdujemy się w części prowadzącej do toalet, a dalej do bistro. Po lewej stronie korytarza we wnęce zlokalizowane są wejścia do toalet: po lewej stronie – damskiej (umywalki po lewej stronie, pięć kabin po prawej), na wprost – dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej – męskiej (umywalki po prawej stronie, pięć kabin po lewej). Po wyjściu z przestrzeni toalet, po prawej stronie, dostępny jest podjazd z poręczami po obu stronach, prowadzący do bistro. Na końcu korytarza, po prawej stronie mamy wejście na klatkę schodową, a na wprost przeszklone drzwi – wyjście ewakuacyjne na zewnątrz na poziom podcieni.

Aula Duża - bardzo duże pomieszczenie o układzie amfiteatralnym wypełnione publicznością. Część osób z biretach (czapkach akademickich). Na płaskiej scenie na dole siedzi kilkanaście osób w togach. Pod sufitem podwieszone są dwa ekrany na których widoczne są zbliżenia z kamery.

Po powrocie z tego korytarza do holu głównego, omijamy lekko zaokrągloną ścianę Dużej Auli A i znajdujemy się przy windzie. Kierując się od windy w lewo, mijamy: po prawej stronie wejścia do pomieszczeń administracyjnych i pracowniczych, na ścianie po lewej drugą windę i docieramy do rozwidlenia korytarza. Skręcając lekko w lewo, na wprost docieramy do wejścia do Auli Dużej B. Idąc dalej, napotykamy schody (siedem stopni z poręczą po prawej stronie) i niżej przejście do bistro po lewej stronie. Po powrocie do rozwidlenia, po prawej stronie otwiera się krótki korytarz zwieńczony wyjściem na klatkę schodową. Po prawej stronie pod ścianą mamy tu rząd krzeseł, za nimi drzwi do Auli Średniej B.

To prostokątna przestrzeń, która niejako wcina się w zabudowanie, z amfiteatralnym ułożeniem siedzisk na czterech stopniach schodów, dwoma ławkami oraz okazałym, ponad stuletnim, rzadkim dębem szypułkowym w centralnym punkcie (to właśnie ze względu na decyzję o jego zachowaniu i ochronie wynika projekt kształtu budynku).

Na wprost windy znajdują się szerokie, marmurowe schody główne z poręczą. Kiedy z tego miejsca kierujemy się w lewo, pod ścianą po lewej stronie spotykamy rząd pięciu krzeseł, następnie drugą windę. Naprzeciw tej windy znajduje się wejście do korytarza prowadzącego do Auli Średniej A i B. Pierwsze drzwi po lewej stronie w tym korytarzu to Aula Średnia B, kolejne Aula Średnia A. Na końcu korytarza znajduje się przeszklona ściana z widokiem na wejście główne do budynku i część holu na parterze. Po wyjściu z tego korytarza, kiedy za windą skręcamy lekko w lewo, docieramy do kolejnego korytarza oddzielonego podwójnymi przeszklonymi drzwiami otwieranymi manualnie. Korytarz ten wiedzie do wejścia do Auli Dużej B, drzwi do niej znajdują się po lewej stronie, również po tej stronie pod ścianą za drzwiami zlokalizowane są krzesła. Na końcu korytarza znajduje się wyjście na klatkę schodową. Przeciwna strona korytarza to przeszklona przestrzeń z widokiem na patio Auditorium Maximum. Po wyjściu z tego korytarza, po lewej stronie mamy niewielką wnękę z rzędem krzeseł po prawej stronie pod ścianą.

Kiedy stąd kierujemy się w prawą stronę, ponownie mijamy windy i skręcając za nimi w prawo, docieramy do drzwi prowadzących do korytarza, na wprost drzwi, za szybą rozpościera się widok na amfiteatralną Aulę Dużą. Idąc dalej, mijamy we wnęce po lewej stronie toalety. Analogicznie jak na poziomie 0, we wnęce znajdują się: po lewej stronie – toaleta damska (umywalki po lewej stronie, pięć kabin po prawej), na wprost – toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej – toaleta męska (umywalki po prawej stronie, pięć kabin po lewej). Po wyjściu z przestrzeni toalet po prawej stronie docieramy do drzwi do Auli Dużej B. Na końcu korytarza po prawej stronie mamy wyjście na klatkę schodową.

Kiedy po wyjściu z windy na drugim piętrze kierujemy się w lewo, podobnie jak na niższym piętrze, około 5 metrów dalej na tej samej ścianie, dochodzimy do drugiej windy. Można wyobrazić sobie, że ta część na lewo od windy zlokalizowana jest niejako wokół patio. Mamy więc rozwidlenie w kierunku dwóch korytarzy, pomiędzy nimi za przeszkloną powierzchnią z każdego piętra widoczny jest obszar patio.

Kiedy za windą skręcamy lekko w lewo, docieramy do korytarza oddzielonego podwójnymi przeszklonymi drzwiami otwieranymi manualnie. Na wprost, po przejściu przez drzwi znajduje się szyba, przez którą widoczna jest część Auli Dużej. Następnie, pierwsze drzwi po lewej stronie to wejście do Kabiny Tłumacza B. Dalej kilka krzeseł pod ścianą, następne drzwi to wyjście na klatkę schodową. Za nimi korytarz odbija w lewo, na jego końcu znajdują się drzwi do Auli Dużej B. Przeciwna strona korytarza to przeszklona przestrzeń z widokiem na patio Auditorium Maximum. Na końcu tego przeszklenia również znajduje się kilka krzeseł.

Po wyjściu z tego korytarza, po lewej stronie, w niewielkim korytarzu bocznym znajdują się wejścia do Sali Wystawowej – aby dotrzeć do wejścia do Sali Wystawowej A, należy kierować się w lewo, drzwi znajdują się po prawej stronie korytarza, do wejścia do Sali Wystawowej B – należy pójść w prawo, drzwi znajdują się po lewej stronie korytarza.

Wracamy do holu głównego, kiedy po wyjściu z windy kierujemy się w prawo, docieramy do drzwi prowadzących do korytarza, na wprost drzwi za szybą rozpościera się widok na amfiteatralną Aulę Dużą

Po powrocie do głównego korytarza tej części budynku, idąc dalej, mijamy we wnęce po lewej stronie toalety. Analogicznie jak na niższych poziomach, we wnęce znajdują się: po lewej stronie – toaleta damska (umywalki po lewej stronie, pięć kabin po prawej), na wprost – toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej – toaleta męska (umywalki po prawej stronie, pięć kabin po lewej). Po wyjściu z przestrzeni toalet po prawej stronie, znajdujemy drzwi do Kabiny Tłumacza A. Dalej po prawej stronie – wyjście na klatkę schodową. Na końcu korytarza, po prawej stronie znajduje się wnęka wyposażona w krzesła stojące po prawej stronie pod ścianą. Wnęka prowadzi nas do wejścia do Auli Dużej A.

Kiedy po wyjściu z windy na trzecim piętrze kierujemy się w lewo, podobnie jak na niższych piętrach, około 5 metrów dalej na tej samej ścianie, dochodzimy do drugiej windy. Tuż za tą windą, skręcając lekko w lewo, docieramy do korytarza, który prowadzi nas do balkonu B Auli Dużej. Idąc wzdłuż korytarza, po prawej stronie cały czas mamy przeszkloną przestrzeń z poręczą przy szybach i widokiem na patio, pierwsze drzwi po lewej stronie to Kabina Tłumacza B, następnie wyjście na klatkę schodową, dalej, po pokonaniu trzech schodów w górę jesteśmy na poziomie wejścia na balkon, a samo to wejście znajduje się w głębi małego korytarza po lewej stronie. Po wyjściu z tego korytarza, po lewej stronie mamy niewielką wnękę zakończoną wyjściem na klatkę schodową na jej końcu.

Kiedy stąd kierujemy się w prawą stronę, ponownie po lewej stronie mijamy windy, po prawej zaś marmurową balustradę, za którą otwiera się widok z góry na schody i hol na parterze. Skręcając za windami w prawo, docieramy do drzwi prowadzących do korytarza, który wiedzie do balkonu Auli Dużej A. Pierwsze drzwi po lewej stronie to zamknięte pomieszczenie służbowe, następnie wnęka z toaletami. Analogicznie jak na niższych poziomach we wnęce znajdują się: po lewej stronie – toaleta damska (umywalki po lewej stronie, pięć kabin po prawej), na wprost – toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej – toaleta męska (umywalki po prawej stronie, pięć kabin po lewej). Drzwi po prawej stronie korytarza to Kabina Tłumacza A, następnie wyjście na klatkę schodową. Po prawej stronie na końcu korytarza, po pokonaniu trzech schodów w górę wchodzimy na poziom wejścia na balkon Dużej Auli A, wejście to znajduje się na wprost.

Podsumowanie

 • Szatnia
  • poziom 0
 • Aula Mała
  • poziom 0
 • Aula Średnia A i B (w układzie amfiteatralnym, mieszcząca 268 osób, możliwość podziału na dwie części po 134 osoby, stąd oznaczenia A i B)
  • poziom 0
  • poziom 1
 • Aula Duża A i B (w układzie amfiteatralnym, mieszcząca 1200 osób, możliwość podziału na dwie części po 600 osób, stąd oznaczenia A i B)
  • poziom 0
  • poziom 1
  • poziom 2
 • Sala Wystawowa A i B
  • poziom 2
 • Kabiny Tłumacza A i B
  • poziom 2
  • poziom 3
 • Balkon Auli Dużej A i B
  • poziom 3

Podsumowanie

Na wszystkich piętrach toalety usytuowane są w tej samej lokalizacji i rozmieszczone według takiego samego planu. Mieszczą się one w korytarzach po prawej stronie po wyjściu z windy. Kiedy z holu przechodzimy do tego korytarza, po przejściu około 2-3 metrów, po lewej stronie otwiera się przestrzeń wnęki, a w każdej takiej wnęce toalety zlokalizowane są następująco: po lewej stronie – toaleta damska (umywalki po lewej stronie, pięć kabin po prawej), na wprost – toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej – toaleta męska (umywalki po prawej stronie, pięć kabin po lewej).

Przed Auditorium Maximum nie znajduje się ogólnodostępny parking. Można parkować na ulicy (opłata jak dla podstrefy A Strefy Płatnego Parkowania). Najbliższy większy parking znajduje się przy Muzeum Narodowym. Więcej informacji o Parkingu przy Muzeum.

W otoczeniu budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jedno w garażu podziemnym – wjazd możliwy jest od strony ulicy Krupniczej, pomiędzy Collegium Paderevianum II a Auditorium Maximum. Po zjeździe na poziom minus jeden, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na wprost, jest to pierwsze miejsce po prawej stronie, naprzeciw windy. Aby dostać się do budynku, z tego miejsca przechodzimy na drugą stronę pasa dla pojazdów, tam na wprost zlokalizowane są drzwi do budynku, zaraz za nimi, dalej na wprost znajduje się winda.
 • dwa zewnętrzne miejsca parkingowe zlokalizowane są od strony Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ulicy Krupniczej 33A, tuż po z zjeździe z ulicy Krupniczej, po prawej stronie za szlabanem (są to miejsca wspólne z Centrum Dydaktycznym WPiA UJ),
 • jedno miejsce parkingowe – również zewnętrzne – równolegle do chodnika, pomiędzy Auditorium Maximum a budynkiem Mickiewicza 9A, (wspólne z pozostałymi budynkami zespołu Paderevianum).

Budynek Auditorium Maximum jest miejscem przyjaznym dla psów asystujących. Na terenie budynku istnieje możliwość komunikacji w polskim języku migowym po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Dojazd do przystanku AGH/UR, bezpośrednio sąsiadującego z Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest możliwy autobusami linii: 179, 301, 304 (z przystanku Dworzec Główny Zachód). Czas przejazdu ok. 15 minut + 300 m pieszo.

W pobliżu znajduje się także przystanek Batorego, dojazd jest możliwy tramwajami linii: 4, 14, 24 (z przystanku Teatr Słowackiego). Czas przejazdu ok. 5 minut + 500 m pieszo.

Pojazdy niskopodłogowe są oznaczone symbolem osoby poruszającej się na wózku na drzwiach wejściowych oraz na tablicach informacyjnych przy przystankach. Tablice są wyposażone w system głosowego odczytywania rozkładu. Większość tramwajów oraz spora grupa autobusów jest wyposażona w system głosowego zapowiadania przystanków.

Zakup biletu jest możliwy w automatach biletowych na przystankach (kartą i gotówką), w automatach biletowych w pojazdach (kartą lub gotówką w zależności od pojazdu) i z użyciem jednej z oferowanych stron internetowych/aplikacji mobilnych:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność architektoniczna Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (siedziby organizatora)

Dokument "Dostępności architektoniczna Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WZiKS UJ)" został opracowany w ramach zajęć z przedmiotu "Zarządzanie różnorodnością w organizacji" przez zespół studencki w składzie: Marta Bylok, Maria Pieniążek, Julia Sokol, Jakub Wydra.

O budynku

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ mieści się w budynku przy ul. S. Łojasiewicza 4, na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. Ma 5 kondygnacji: parter, piętro 1, 2 i 3 oraz piętro -1 w podziemiach budynku.

Obiekt dostępny jest dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Przewidziano dwa miejsca zbiórki do ewakuacji: jedno przed wejściem głównym, drugie na parkingu z tyłu budynku.

Komunikacją miejską

Dojazd do przystanku Norymberska, bezpośrednio sąsiadującego z Kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest możliwy tramwajami linii: 11, 18, 52, 62 oraz autobusami linii: 578, 662. Pojazdy niskopodłogowe są oznaczone symbolem osoby poruszającej się na wózku na drzwiach wejściowych oraz na tablicach informacyjnych przy przystankach. Tablice są wyposażone w system głosowego odczytywania rozkładu. Większość tramwajów oraz spora grupa autobusów jest wyposażona w system głosowego zapowiadania przystanków.

Dojazd z Dworca Głównego

Wyruszając z Dworca Głównego, należy przejść przez Galerię Krakowską i udać się na przystanek Teatr Słowackiego, znajdujący się pomiędzy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego a ul. Lubicz. Tramwaj linii 52 w kierunku Czerwone Maki dojeżdża bezpośrednio do przystanku Norymberska. Czas przejazdu wynosi około 20 minut.

Zakup biletu jest możliwy w automatach biletowych na przystankach (kartą i gotówką), w automatach biletowych w pojazdach (kartą lub gotówką w zależności od pojazdu) i z użyciem jednej z oferowanych stron internetowych/aplikacji mobilnych:

Prosty chodnik wyłożony kostką brukową. Z jego lewej strony barierki odgradzają torowisko, z prawej biegnie ścieżka rowerowa wyłożona gładką nawierzchnią. Obok ścieżki rowerowej są dwa budynki.

Z przystanku Norymberska, do budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZIKS) należy kierować się chodnikiem znajdującym się obok torów tramwajowych (do pokonania około 200 metrów). Po dotarciu do ulicy Łojasiewicza, na wysokości pola uwagi należy skręcić w prawo, kierując się wzdłuż ulicy (do pokonania około 250 metrów). Po drodze występują nierówności chodnika oraz niskie krawężniki w miejscach przekraczania ulicy. Drugi budynek po prawej stronie to budynek WZIKS. 

Róg ulicy Łojasiewicza. W lewo przejście przez ulicę, w prawo droga prowadząca do budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wzdłuż asfaltowej drogi biegnie wybrukowany chodnik. Z prawej strony na rogu kosz na śmieci, za nim budynek ogrodzony barierką.

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Przed nim wyłożony kostką brukową plac, do którego prowadzi wybrukowana ścieżka. Przed placem z lewej strony klomb krzewów, na wprost ścieżka. Z lewej strony placu wyłożonego kostką stoją duże litery „CU@JU”, z prawej strony placu znajduje się wejście do budynku.

Do budynku wchodzi się z poziomu terenu. Dziedziniec przed wejściem głównym pozbawiony jest przeszkód architektonicznych. Przy drzwiach umieszczono wycieraczki. Drzwi obrotowe są wyłączone z użytku, należy skorzystać z drzwi znajdujących się koło nich, po lewej lub prawej stronie. Drzwi z obu stron nie mają progu.

Przeszklony budynek z napisem „Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej”. Na środku obrotowe drzwi, po lewej i po prawej drzwi otwierane, przy nich kosze na śmieci. Plac przed budynkiem jest wyłożony kostką. A na jego skraju, z prawej strony, stojaki na rowery, kosz na śmieci i lampy.

Własnym autem

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się bezpośrednio przy bocznym wejściu, po prawej stronie budynku. Do pozostałych miejsc parkingowych, znajdujących się z tyłu budynku należy kierować się dalej wzdłuż ulicy okrążającej budynek. Po opuszczeniu pojazdu w obu przypadkach należy powrócić do ulicy Łojasiewicza i skorzystać z frontowego wejścia. Wejścia boczne są czasowo wyłączone z użytku.

Z lewej boczna ściana budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Przy nim oznaczone znakami pionowymi miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Z prawej wybrukowana droga prowadząca do kolejnych miejsc parkingowych.

Z lewej boczne wejście budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Przy nim miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na wprost wybrukowana droga prowadząca do kolejnych miejsc parkingowych znajdujących się z lewej strony drogi.

Na środku droga między miejscami parkingowymi prowadząca w stronę i wzdłuż budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Z lewej strony drogi zaparkowane samochody, z prawej teren zielony, biblioteka i budynek wydziału.

Taksówką

Na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków, przewozem osób z niepełnosprawnościami zajmuje się firma Radio Taxi „Partner”. Zamawianie przewozu odbywa się bezpośrednio w Radio  Taxi „Partner” pod numerami telefonów: 196-33 lub 196-88 lub 800 33 96 33.

Budynek WZIKS można obejrzeć przy pomocy wirtualnego spaceru. który dostępny jest pod linkiem.

Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Główne od ul. S. Łojasiewicza, pierwsze boczne od strony sklepu Kaufland, drugie boczne naprzeciw Wydziału Matematyki i Informatyki (wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, schody). Wejścia boczne czasowo wyłączone są z użytku.

Po wejściu do WZIKS znajdujemy się w głównym holu budynku. Na wprost od wejścia zlokalizowana jest portiernia, w której można uzyskać informacje i pomoc.

Po prawej stronie, około 15 metrów od głównego wejścia są windy, którymi można dostać się na każde piętro budynku. Windy posiadają system komunikatów głosowych, a na przyciskach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Wnętrze budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Na środku półokrągła portiernia, za nią przeszklona ściana budynku. Po obu stronach recepcji tablice korkowe na sztalugach, na nich ogłoszenia.

Hol budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Z lewej windy, z prawej przeszklone wejście główne.

Po lewej stronie, około 15 metrów od głównego wejścia znajduje się główna klatka schodowa, którą można dostać się na każde piętro budynku. Po obu stronach schodów jest umieszczona poręcz.

Hol budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Z lewej przeszklone wejście główne, z prawej schody prowadzące w dół i w górę. Po obu stronach schodów zainstalowane drewniane poręcze.

Piętro -1

Mapa poziomu -1 z oznaczonymi łazienkami, schodami, windami, szatnią i salami.

Parter

Mapa parteru z oznaczonymi wejściem głównym, portiernią, kawiarenką, łazienkami, schodami, windami, szafkami, szatniami, salami 1.101, 1.102, 1.103 i biblioteką.

Piętro 1

Mapa 1. piętra z oznaczonymi łazienkami, schodami, windami i salami 1.113, 1.112, 1.111.

Sale w budynku oznaczone są numerami - pierwsza cyfra oznacza piętro, w którym znajduje się dana sala. Tabliczki z numerami znajdują się przy drzwiach Sal, na wysokości około 1,5 metra. Nie są opisane językiem Braille’a.

Duże sale wykładowe: 0.101, 0.102, 0.103 znajdują się na parterze. Aby do nich dotrzeć, kierując się od głównego wejścia, należy skierować się w prawo. Po minięciu znajdujących się po prawej stronie wind, sale zlokalizowane są po prawej stronie. Do każdej sali prowadzą dwie pary drzwi; między nimi znajdują się krzesła. Pierwsze są drzwi do sali 0.101, dalej do sali 0.102 i kolejno 0.103.

Hol budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Z lewej kolumny, kawiarenka, za nią szatnia. Z prawej windy, za nimi zamknięta klatka schodowa z podwójnymi przeszklonymi drzwiami , następnie sale 0.101, 0.102, 0.103.

Na środku i po lewej drzwi do sal 0.103, 0.102. Obok drzwi tabliczki z numerami. Pod ścianą, między nimi krzesła i ekran telewizora. Po lewej automat z napojami.

W salach 0.101, 0.102, 0.103, znajdują się niewysokie schody, przy których nie ma poręczy, ani wind.

Wnętrze sali 0.103. Rzędy drewnianych krzeseł zwrócone są w głąb sali, której podłoga stopniowo się obniża. W stronę katedry i białych tablic prowadzą szerokie, płaskie schody.

Sale w budynku oznaczone są numerami - pierwsza cyfra oznacza piętro, w którym znajduje się dana sala. Tabliczki z numerami znajdują się przy drzwiach sal, na wysokości około 1,5 metra. Nie są opisane językiem Braille’a.

Sale 1.113, 1.112, 1.111 znajdują się na pierwszym piętrze. Aby do nich trafić, po wyjściu z windy należy kierować się w prawo. Po przejściu kilku metrów mijamy szklane drzwi. Korytarz za drzwiami podzielony jest na dwie części. Drzwi do sal znajdują się w lewej części korytarza. W salach 1.113, 1.112, 1.111 znajdują się schody, przy których nie ma poręczy, ani wind.

1. piętro Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, korytarz. Z lewej drzwi do sal w głównym holu, naśrodku przeszklone przejście do kolejnej części budynku i sal 1.113, 1.112, 1.111, Z prawej windy.

Część korytarza budynku wydziału. Na środku rozdzielenie na dwie części - z lewej sale 1.113, 1.112, 1.111, po środku pusta przestrzeń oddzielona barierkami i ścianami, nad którą znajduje się świetlik, po prawej drzwi do innych sal.

W budynku znajdują się dwie samoobsługowe szatnie oraz zamykane szafki. Pierwsza szatnia znajduje się na poziomie 0. Aby do niej dotrzeć, od wejścia należy skierować się w prawą część głównego holu. Po minięciu wind, szatnia będzie znajdować się bezpośrednio po lewej stronie.

Zamykane szafki znajdują się na poziomie 0, obok wydziałowej biblioteki. Aby do nich dotrzeć, należy skierować się w prawo od głównego wejścia. Po minięciu wind, a następnie szatni, należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie bezpośrednio za szatnią. Szafki znajdują się za szklanymi drzwiami, po prawej stronie korytarza. Aby z nich skorzystać, należy wrzucić do mechanizmu zamka monetę 5 zł (którą można odzyskać po zabraniu swoich rzeczy).

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Z lewej lada i wieszaki szatni, na wprost korytarz do bocznego wejścia budynku. Po prawej drzwi do sal 1.101, 0.102, 0.103.

Druga szatnia znajduje się na poziomie -1. Można się do niej dostać przy pomocy wind lub głównej klatki schodowej. Szatnia znajduje się w przestrzeni między windą a schodami.

Hol budynku na poziomie -1. Na środku szatnia oddzielona ladą, przed nią kolumny. Z prawej poręcz i klatka schodowa.

Toalety znajdują się na każdym piętrze. 

Do toalet na parterze należy kierować się w lewą stronę od wejścia do budynku. Po minięciu szklanych drzwi oddzielających hol od korytarza, toalety znajdują się po lewej stronie korytarza. Pierwsze drzwi w ścianie są do toalety męskiej, następne drzwi prowadzą do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Między drzwiami toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami a drzwiami toalety damskiej znajduje się korytarz.

Korytarz budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. z lewej strony otwarta klatka schodowa z drewnianą poręczą po obu stronach schodów. Obok schodów przeszklone drzwi prowadzące do kolejnej części budynku, w której, po lewej znajdują się łazienki.

Toalety na pierwszym piętrze, zlokalizowane są analogicznie jak na parterze. Aby do nich trafić, należy kierować się w lewo od wind i klatki schodowej. Po minięciu szklanych drzwi oddzielających hol od korytarza, toalety znajdują się po lewej stronie korytarza. Pierwsze drzwi w ścianie są do toalety męskiej, następne drzwi prowadzą do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Między drzwiami toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami a drzwiami toalety damskiej znajduje się korytarz.

Dodatkowe toalety znaleźć można obok sal wykładowych: bezpośrednio po lewej stronie od drzwi sali 1.113 znajduje się toaleta męska, a bezpośrednio po prawej stronie od drzwi sali 1.111 znajduje się toaleta damska oraz dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Hol budynku wydziału. Z lewej szklane drzwi oddzielające główny hol od reszty korytarza, na środku drzwi do łazienek; od lewej: męskiej, dla osób z niepełnosprawnościami, damskiej. Łazienki oznaczone piktogramami. Między łazienką dla osób z niepełnosprawnościami a damską wnęka ze szklanymi drzwiami do kolejnego korytarza. Z prawej od łazienki damskiej automat z napojami.

Korytarz budynku wydziału. Na środku dwoje drzwi: z lewej do sali, z prawej do łazienki przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obok sali tabliczka z numerem, na drzwiach łazienki piktogram.

Toalety na poziomie -1 znajdują się po lewej stronie holu. Aby do nich trafić, należy przejść około 7 metrów na lewo od schodów. Na wprost znajdują się drzwi do toalety damskiej, a we wnęce po prawej stronie od toalety damskiej znajduje się toaleta męska i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Druga toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się we wnęce bezpośrednio po lewej stronie od toalety damskiej.

Korytarz budynku wydziału. Z lewej klatka schodowa, schody prowadzą do góry. Na środku dwoje drzwi do łazienek oznaczone piktogramami.

W budynku WZIKS znajduje się pokój dla opiekuna z dzieckiem. Aby do niego trafić, należy dostać się na 2 piętro, minąć znajdujące się po lewej stronie od klatki schodowej szklane drzwi oddzielające hol od korytarza. Na końcu korytarza (około 20 metrów) należy skręcić w prawo, w czerwony korytarz na końcu holu. 

Następnie należy iść prosto (około 60 metrów), mijając dwie kolejne pary szklanych drzwi. Pokój dla opiekuna z dzieckiem (numer 2.327) znajduje się w najdalszym od wejścia rogu wnęki znajdującej się po prawej stronie korytarza.

Ściana korytarza budynku wydziału. Z lewej drewniane skrzynki na korespondencję, na środku drzwi do pokoju opiekuna z dzieckiem oznaczone piktogramem.