Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Konferencja Badania w sektorze kultury. (Współ)tworzenie

28-29.11.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

W tym roku zastanawiamy się nad tym kto lub co współtworzy kulturę. Dyskusja będzie zogniskowana wokół trzech ścieżek tematycznych: (współ)praca - kadry i odbiorcy kultury, (współ)odpowiedzialność - zmiany klimatyczne, (współ)istnienie technologia.

Organizatorem konferencji jest Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze stowarzyszeniem Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK. Wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnia Critical Heritage Studies Hub. Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W konferencji może wziąć udział każda osoba, która do 30 września wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie konferencji i zapłaci opłatę w wysokości 350 zł. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba, której wystąpienie zostało zaakceptowane przez Komitet Naukowy Konferencji i zapłaciła opłatę w wysokości 500 zł (w wypadku młodych badaczy jest to 350 zł). Abstrakty referatów powinny być przesłane do organizatorów do 30 czerwca przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie konferencji.

Młodzi badacze/ młode badaczki, to wszystkie osoby, które nie uzyskały jeszcze stopnia doktora i same identyfikują się w ten sposób.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4) oraz w innych miejscach. Szczegółowe informacje znajdą się w programie konferencji.

Tak, za budynkiem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej znajduje się duży parking, wcześniejsza rezerwacja miejsca nie jest konieczna.

Dojazd tramwajami linii 11, 18, 52 - przystanek Norymberska. Sprawdź również zakładkę “Dostępność architektoniczna”, tam znajdziesz szczegółowe informacje.

Tak, udział w konferencji kosztuje 350 zł w wypadku wszystkich osób, które nie wygłaszają referatów i 500 zł w wypadku osób, które zgłaszają się z referatem. Wyjątek stanowią młodzi badacze, dla których opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Płacąc opłatę otrzymujesz: możliwość udziału w konferencji, wyżywienie (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz przerwy kawowe), materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale w konferencji. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł także wziąć udział w jednym warsztacie i jednej wizycie studyjnej, w ramach dostępnego limitu miejsc.

Płacąc opłatę otrzymujesz: możliwość udziału w konferencji, wyżywienie (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz przerwy kawowe), możliwość wystąpienia z referatem (czas: 20 minut), materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale w konferencji. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł także wziąć udział w jednym warsztacie i jednej wizycie studyjnej, w ramach dostępnego limitu miejsc.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania ani nie pokrywają jego kosztów. Można skorzystać ze specjalnej zniżki w hotelu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca konferencji. Więcej informacji w zakładce "noclegi".

W trakcie konferencji odbędą się panele dyskusyjne, prezentacja referatów (wykładów), warsztaty dotyczące metodologii badań w sektorze kultury oraz wizyty studyjne w instytucjach kultury. Szczegółowe informacje znajdą się w programie konferencji.

Rejestracja jest możliwa w dniu konferencji na recepcji, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w dodatkowych wydarzeniach jest bezpłatny dla uczestników konferencji.

Zaznacz swoje potrzeby w formularzu rejestracyjnym lub napisz bezpośrednio do organizatorów na adres badania.kultury@uj.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat dostępności architektonicznej budynku znajdują się w zakładce “dostępność architektoniczna”.

Tak, transmisja on-line z konferencji jest przewidziana, jednak transmitowana będzie tylko część wydarzeń (panele dyskusyjne). Dostęp do transmisji będzie bezpłatny. Link prześlemy do zapisanych uczestników. Szczegóły związane z rejestracją podamy wkrótce!

Tak, zaznacz odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym. Faktura zostanie przesłana do Ciebie mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od tego jaką opcję zaznaczyłeś/zaznaczyłaś).

Tak. Biorąc udział w konferencji wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku. Możemy zrobić Ci zdjęcie i opublikować je na naszej stronie lub w mediach społecznościowych.