Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały pokonferencyjne - wideo

Prezentacja raportu z badań Krakowski odbiorca kultury

dr hab. Łukasz Gaweł, mgr Marcin Bańdo, mgr Iwona Parzyńska, mgr Filip Skowron, mgr Agnieszka Szostak, lic. Patrycja Król

prof. dr hab. Barbara Fatyga - Gra metody i teorii

dr Karol Piekarski – Wykorzystanie narzędzi sieciowych w badaniach kultury

mgr Maciej Zygmunt – PUBLICZNOŚĆ/SPOŁECZNOŚĆ* (*zaznacz właściwe)

mgr Sławomir Czarnecki – Wiedza jako źródło cierpień

dr Natalia Brylowska – Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury

mgr Joanna Grzonkowska – „Badanie publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

mgr Grażyna Pol, mgr Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska – Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Przekraczając ulotne impresje

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH – Od badania publiczności do badania oddziaływania ekonomicznego wydarzeń na gospodarkę

dr Waldemar Rapior – Gdzie kończy się jakość, a zaczyna ilość? Niestandardowe metodologie badań publiczności instytucji kultury

mgr Tomasz Płachecki – Segmentacja uczestnictwa w kulturze. Dylematy badaczy

mgr Małgorzata Gądek – Odbiorca w projekcie – między teorią a praktyką