Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek 17.11.2022

Rejestracja na konferencję, warsztaty i wizyty studyjne. Odbiór pakietów konferencyjnych. Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego (PJM)

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach.

Informacja dla osób obecnych na sali - tłumacz PJM będzie widoczny na ekranie po prawej stronie. 

Ta część konferencji będzie transmitowana on-line, z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy). Dostęp do transmisji on-line będzie darmowy. Wymagana wcześniejsza rejestracja przez formularz.

Podczas inauguracji głos zabiorą:

 • prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej 

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – Kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 

 • dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ – PI Projektu Flagowego Critical Heritage Studies Hub 

 • dr Agnieszka Konior – Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach.

Informacja dla osób obecnych na sali - tłumacz PJM będzie widoczny na ekranie po prawej stronie. 

Ta część konferencji będzie transmitowana on-line, z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy). Dostęp do transmisji on-line będzie darmowy. Wymagana wcześniejsza rejestracja przez formularz.

W ostatnich latach obserwujemy zmiany, których celem jest dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zmiany te nabrały tempa wraz z wdrożeniem ustaw regulujących dostępność. Organizacje kultury miały za zadanie dokonać diagnozy poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej, a następnie wdrożyć ustawowe wymagania. Pytanie czy instytucje kultury były/są przygotowane pod względem organizacyjnym, finansowym, ale także mentalnym na wdrożenie obowiązujących przepisów? W trakcie panelu dyskusyjnego postaramy się zidentyfikować z jakimi trudnościami mierzą się organizacje kultury na co dzień i jakie są ich główne potrzeby w zakresie wdrażania dostępności.

Wstępem do dyskusji będzie prezentacja wyników badań “Opinie na temat wdrażania dostępności w publicznych instytucjach kultury”.

Moderatorka: dr Agnieszka Konior (Uniwersytet Jagielloński, IBOK)

Panelistki i paneliści:

 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wicedyrektor (2008–12) oraz dyrektor (2012–2016) Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji (w latach 2016-2019). Od grudnia 2019 pełniący obowiązki Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, od grudnia 2020 jest Dyrektorem tej instytucji. Specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami dziedzictwa kulturowego (autor monografii „Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”). Interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania autentyzmu miejsca oraz zagadnienie współczesnych ekspozycji muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury.
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ – socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ, kierownik studiów II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ. Pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję Koordynatora do spraw dostępności. Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu, a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.
 • Monika Wiejaczka – menadżerka kultury, inicjatorka i organizatorka wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych, równie skuteczna w działaniach w skali mini, jak i makro - z rozmachem międzynarodowym i lokalną pasją. Doświadczenie zdobyła w pracy we wszystkich sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym, współzałożycielka fundacji i stowarzyszeń. W życiu zawodowym związana z galerią sztuki współczesnej, teatrem, centrum kultury, jako pracownik samorządowy, z zarządzaniem kulturą na szczeblu regionalnym. Z oddaniem zaangażowana w proces poprawy dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Absolwentka Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim; wykładowca i szkoleniowiec z zakresu marketingu kultury. Obecnie pełni funkcję kanclerki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • Anna Woźniak – badaczka, animatorka kultury, opowiadaczka. Pracuje w Mazowieckim Instytucie Kultury, gdzie prowadzi badania w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury oraz koordynuje projekty edukacyjne i artystyczne m.in. Mazowiecką Szkołę Opowiadaczy, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. Autorka i współautorka raportów badawczych m.in.: Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami (2021), Instytucje kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii (2021), Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy (2020).
 • Anna Żórawska – prezeska i pomysłodawczyni Fundacji Kultury bez Barier; w codziennej działalności udowadnia, co w praktyce znaczy różnorodność (diversity and inclusion) i dostępność (accessibility); z zamiłowaniem udostępnia multimedia, miejsca i wydarzenia dla osób z różnymi potrzebami – głównie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, Głuchych, słabosłyszących i w spektrum autyzmu; trenerka z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej i wydarzeń, autorka audiodeskrypcji do filmów i spektakli. Współautorka dokumentów z zakresu dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, m.in. Wytycznych ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy, Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy, Poradnika dla organizacji społecznych - Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?; konsultantka dokumentów strategicznych dla polityk miejskich. Inicjatorka Sieci Liderów i Liderek Dostępności, produktu cyfrowego Tu Możesz – bazy miejsc i wydarzeń z pętlą indukcyjną – rozwiązania dla osób słabosłyszących; organizatorka oraz producentka Festiwalu Kultury bez Barier. Obecnie zasiada w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
więcej o Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach.

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach.

Informacja dla osób obecnych na sali - tłumacz PJM będzie widoczny na ekranie po prawej stronie. 

Ta część konferencji będzie transmitowana on-line, z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy). Dostęp do transmisji on-line będzie darmowy. Wymagana wcześniejsza rejestracja przez formularz.

Niepełnosprawność to problem społeczny, a nie indywidualny (poszczególnych osób, czy względnie rodzin). Koncentracja na potencjale danej osoby mimo barier jest kluczowa w procesie wdrażania dostępności. Podczas dyskusji chcemy zatem się zastanowić na tym, czy wdrażanie zapisów ustawy o dostępności idzie w parze z refleksją na temat tego w jakim stopniu zaspokajane są potrzeby odbiorców kultury. Porozmawiamy również o tym jakie są oczekiwania osób z niepełnosprawnością w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze oraz jakie działania należy podjąć, aby im sprostać. Wstępem do dyskusji będzie prezentacja wyników badań “Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury”.

Wstępem do dyskusji będzie prezentacja wyników badań “Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury”.

Moderatorka: dr Anna Pluszyńska

Panelistki i paneliści:

 • dr Lech Kolasiński  artysta interdyscyplinarny i projektant. Studiował na Wydziale Malarstwa i Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem uniwersalnym i projektowaniem adaptacji edukacyjnych i tyflograficznych trawestacji dzieł sztuki dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, malarstwem, video, animacją oraz ilustracją. W roku 2021 otrzymał Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki za prace wdrożeniową za Kompleksowe rozwiązanie Tyflograficzne dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Natalia Kaczor  muzyczka: skrzypaczka i flecistka w fundacji artystycznej Cantitio, anglistka, pedagożka i tyflopedagożka, ekspertka do spraw dostępności, testerka stron internetowych oraz aplikacji mobilnych pod względem możliwości ich obsługi przez osoby niewidome, animatorka i edukatorka.
 • Jakub Studziński  historyk, muzealnik, surdopedagog, ekspert do spraw dostępności, starszy specjalista ds. edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Koordynator dostępności MIK i koordynator projektu "Małopolska. Kultura Wrażliwa". 
 • Alicja Maciejewska  wiceprezeska Fundacji Siódmy Zmysł, audiodeskryptorka i koordynatorka projektów. Ukończyła studia magisterskie na UJ z przekładu i komunikacji międzykulturowej. Od 2017 roku zajmuje się tworzeniem audiodeskrypcji filmowej, od 2020 teatralnej i muzealnej, od 2020 roku prowadzi także szkolenia z dostępności kultury dla instytucji i urzędów.  
 • Robert Więckowski  literaturoznawca i kulturoznawca, dziennikarz i współzałożyciel Fundacji Kultury bez Barier. Od 2010 roku pracuje na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami, pomysłodawca projektów na rzecz dostępnej kultury, takich jak „Czytanie obrazów” i „Rock’AD’Roll”.  Autor „Zasad tworzenia audiodeskrypcji, trener prowadzący warsztaty z wykorzystywania audiodeskrypcji oraz przygotowania IK do przyjęcia widzów z niepełnosprawnością wzroku. Badacz uczestnictwa tekstów literackich w dyskursie pamięci, funkcjonowania literatury popularnej oraz wykorzystywania przekładu intersemiotycznego w procesie udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. 
więcej o Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach.

Udział w warsztatach jest darmowy dla uczestników konferencji. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja w dniu konferencji na recepcji. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Jeden uczestnik może zapisać się na jeden warsztat. Zbiórka o godzinie 15.15 na parterze Auditorium Maximum. Każda z grup będzie miała przypisanego opiekuna, będącego przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego Konferencji, który będzie wspierał grupę w dotarciu na miejsce organizacji warsztatów.

Miejsca organizacji warsztatów:

 • Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (ul. Ingardena 6) - 450 m
 • Collegium Paderevianum UJ (Aleja Mickiewicza 9) - 130 m
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (ul. Reymonta 4) - 500 m

WARSZTAT I. Badania bez wykluczenia - tworzenie dostępnych narzędzi badawczych (badania ankietowe)

Projektowanie uniwersalne to hasło, które znane jest przede wszystkim z obszaru architektury czy designu. Coraz częściej pojawia się jednak także w kontekście działań edukacyjnych i kulturalnych o charakterze dostępnościowym. Współpracując z publicznością o różnych potrzebach i możliwościach percepcyjnych chcemy lepiej ją zrozumieć i poznawać jej potrzeby. Warto zatem aby techniki oraz narzędzia wykorzystywane podczas takich działań były przygotowane zgodnie z głównymi zasadami projektowania uniwersalnego. Podczas warsztatu – na przykładzie metody ankietowej – zostaną przedstawione przykładowe rozwiązania wspierające przygotowywanie badań uwzględniających różne potrzeby respondentów. Zaproponowane ćwiczenia pozwolą na zaplanowania włączających badań zarówno w zakresie ich tematyki, sposobu realizacji jak i opracowania graficznego oraz językowego dostępnych narzędzi – kwestionariuszy ankiet.

Warsztat poprowadzi:

 • Paulina Długosz – kierownik Działu Edukacji Muzeum Miasta Łodzi na stanowisku adiunkta, z wykształcenia historyk sztuki oraz pedagog (specjalność: edukacja przez sztukę). Jako edukator muzealny zajmuje się zagadnieniami z zakresu wychowania estetycznego oraz edukacji kulturalnej. Ponadto prowadzi działania na rzecz dostosowania programu edukacyjnego oraz przestrzeni Muzeum Miasta Łodzi dla osób niepełnosprawnych realizując projekty na rzecz dostępności kultury:  „Muzeum na wyciągnięcie ręki",  "Muzeum? Jasna sprawa!" oraz "Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/ Włącznie". Dodatkowo jako doktorantka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi badania nad komunikatami językowymi w przestrzeni muzeum w kontekście ich dostosowania do możliwości i preferencji osób o szczególnych potrzebach.

WARSZTAT II. Jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w badania naukowe i projekty społeczne?

Jednym z priorytetów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest włączanie tematyki niepełnosprawności do wszystkich kwestii związanych z rozwojem społecznym (disability mainstreaming), a więc również w obszar badań naukowych. Postulaty Konwencji wskazują na konieczność uwzględnienia w procesie badawczym doświadczeń i interpretacji aktorów, których bezpośrednio dotyczy badane zjawisko. Starając się identyfikować realne potrzeby oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami niezbędne jest włączenie tej grupy w proces badawczy. Taką możliwość daje paradygmat włączający, w których badania naukowe stają się aktem społecznych interakcji nawiązywanych  w celu rozwiązywania problemów o charakterze strukturalnym, etycznym czy politycznym. Warsztat dotyczyć będzie realizacji badań włączających z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są grupą wyjątkowo silnie marginalizowaną. Odmienne życiowe doświadczenia, różnice poznawcze, czy trudności komunikacyjne mogą stanowić wyzwania podczas realizacji wspólnych projektów naukowych i społecznych. Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w metody i techniki pozwalające sprostać zidentyfikowanym wyzwaniom, umożliwiające nawiązanie równoprawnych relacje , oraz obiektywną wymianę wiedzy.  Podczas warsztatu zostaną również przedstawione dobre praktyki prowadzenia badań włączających łączących poznanie naukowe z tworzeniem praktycznych rozwiązań z zakresu zwiększenia dostępności kultury i edukacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.

Warsztat poprowadzi:

 • Celina Kamecka-Antczak, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Politolożka, filozofka i pedagożka specjalna. Od wielu lat działająca na rzecz praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi zajęcia z edukacji obywatelskiej i seksualnej w szkołach specjalnych.  Realizatorka trzech innowacji społecznych związanych ze zwiększeniem dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce: Wyzwania życia- gra planszowa do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej; słuchowisko obyczajowo-terapeutyczne MocNi- dostępne podcaty; ZdalNI-model pracy zdalnej instytucji pobytu dziennego. Uczestniczka licznych seminariów naukowych, współorganizatorka spotkań i konferencji na temat wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zrealizowała staż naukowo-dydaktyczny z zakresu dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami  na Uniwersytecie Sheffield Hallam (Wielka Brytania).

WARSZTAT III. Design Thinking w kontekście projektowania oferty dostępnej dla wszystkich

Ze względów niezależnych od organizatorów warsztat nie odbędzie się w trakcie konferencji.

Projektowanie zorientowane na użytkownika pozwala kreatywnie odpowiedzieć na zbadane i przeanalizowane potrzeby osób, dla których projektujemy. Wydaje się to szczególnie istotne przy projektowaniu usług dla osób z niepełnosprawnościami. Niewłaściwe ich zrozumienie może zupełnie wykluczyć naszych potencjalnych użytkowników z usługi. Odpowiednia dostępność projektowanych usług i projektowanie inkluzywne powinno stać się wkrótce standardem.  

Na warsztacie poznamy podstawy metody Design Thinking i przetestujemy ją w praktyce. Spróbujemy zaprojektować rozwiązanie, które jest dostępne dla wszystkich.

Warsztat poprowadzi: 

 • Anna Posłuszna – główna specjalistka ds. edukacji w Muzeum Emigracji. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła podyplomowe studia „Projektowanie usług“ organizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we współpracy ze School of Form oraz “Akademię Dziedzictwa” (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie). Oprócz koordynacji działań edukacyjnych stara się wdrażać metodykę service design w instytucjach kultury, monitorując trendy w edukacji i kulturze. Jest również autorką wielu programów, projektów oraz materiałów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Razem z Katarzyną Witt stworzyła wielokrotnie nagradzaną rodzinną publikacją edukacyjną poruszającą kwestie związane m.in. ze współczesnymi ruchami migracyjnymi – “Książka otwarta na świat” oraz pandemiczną trylogię dla dzieci „Coś wisi w powietrzu“. Kuratorka wystawy familijnej „Przeprowadzki” (MEG, 2022). 

WARSZTAT IV. Sojusznictwo z osobami z niepełnosprawnościami w badaniach uniwersyteckich i instytucjach kultury

Osoby z niepełnosprawnościami najczęściej postrzegane są jako pasywni odbiorcy propozycji kulturalnych, technologicznych czy społecznych, wtłaczane w rolę beneficjentów do których adresowane są projekty, wystawy czy programy. W badaniach akademickich bywają raczej przedmiotem badań niż ich upodmiotowanym współuczestnikiem. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami bywają artystami, wynalazczyniami, aktywistami oraz ekspertkami – zarówno w zakresie niepełnosprawności, jak i innych dziedzinach. Niedostępność instytucji kultury oraz edukacji – i nie mamy tu na myśli jedynie barier architektonicznych – sprawia, że ten twórczy potencjał osób z niepełnosprawnościami nie dość często jest eksponowany, podobnie jak i potencjał niepełnosprawności jako kategorii analitycznej.

Jako osoby bez niepełnosprawności funkcjonujące w instytucjach kultury i akademii, chciałybyśmy w toku warsztatów poddać dyskusji figurę sojuszniczki. Pragniemy też – sięgając do własnych doświadczeń – przyjrzeć się strategiom, jakie wykorzystywać mogą sojuszniczki i sojusznicy osób z niepełnosprawnościami w czynieniu kultury, sztuki i wiedzy bardziej różnorodnymi.

Warsztat poprowadzą:

 • Zofia Nierodzińska – kuratorka wystaw, autorka tekstów o sztuce, redaktorka 'Magazynu RTV', pracowniczka kultury, rysowniczka, aktywistka. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (doktorat) i Universität der Künste w Berlinie. Stypendystka Senatverwaltung für Kultur und Europa. Kuratorka wystawy „Polityki (nie)dostępności. Obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
 • Magdalena Zdrodowska – badaczka studiów o niepełnosprawności i studiów o głuchocie, prowadzi badania takze w obszarze kulturoznawstwa i historii techniki. Autorka książki „Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki” (2021). Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi projekt badawczy poświęcony głuchej historii kina. Współzałożycielka grupy badawczej Disability Studies in Eastern Europe-Reconfigurations.

WARSZTAT V. Projektowanie dostępnych wystaw

Warsztaty poświęcone zagadnieniu dostępności ekspozycji w muzeach, galeriach, instytucjach kultury oraz w przestrzeni publicznej. Uczestnicy poznają różnorodne metody zwiększające dostępność wystaw dla osób z niepełnosprawnościami. Ważnym elementem warsztatów będą sposoby udostępniania treści ekspozycyjnych osobom z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, takimi jak makiety dotykowe i tyflografiki, będą mieli również możliwość zaprojektować i wykonać własną, prostą tyflografikę. W trakcie warsztatów będą również realizowane testy dostępności z wykorzystaniem między innymi symulatorów dysfunkcji wzroku.

Warsztat poprowadzą:

 • Malwina Antoniszczak – projektantka wzornictwa, wykładowczyni w Instytucie Sztuki i Designu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie prowadzi również zajęcia z projektowania uniwersalnego i podstaw ergonomii. Projektuje ekspozycje muzealne, zrealizowała projekty wystaw w Polsce, Szwecji, Niemczech, Izraelu oraz w USA. Zajmuje się tematyką dostępności, jest między innymi autorką pomocy dotykowych do wystawy stałej w Muzeum Podgórza w Krakowie.
 • Joanna Krokosz – projektantka i wykładowczyni na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Prowadzi Pracownię Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego i Laboratorium Projektowania Uniwersalnego. Zajmuje się projektowaniem innowacji społecznych, projektowaniem włączającym i uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Wierzy w ideę upowszechniania projektów na zasadach Open Source, która umożliwia zwiększenie dostępności dobrze zaprojektowanych produktów. Jej projekty pokazywane były na wystawach m.in. w Sztokholmie, Mediolanie, Kolonii, Belgradzie, Warszawie, Łodzi i Krakowie.

WARSZTAT VI. Metody badawcze w pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Warsztaty Metody badawcze w pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną to zaproszenie do poznania unikalnej i innowacyjnej metody łączącej perspektywę badawczą z obszaru kulturowych studiów o niepełnosprawności oraz pedagogiki teatru z praktyką performatywną, która daje wymierne efekty inkluzji społecznej. Podczas warsztatów zapoznamy się z przykładami twórczości Teatru 21, w którym aktorami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wychodząc od konkretnych spektakli i kontekstu, w którym powstawały przyjrzymy się strategiom emancypacyjnym i inkluzywnym stosowanym przez grupę. Podczas warsztatów poznamy etapy procesów badawczych i twórczych i zastanowimy się, w jaki sposób metody rozwijane przez Teatr 21 można zastosować w innych obszarach, jak dzielić się dobrymi praktykami i jak implementować je w nowych środowiskach społecznych, nowych instytucjach. Uczestnicy warsztatów zostaną zaproszeni do zaprojektowania modeli inkluzywnych dla środowisk i instytucji, które reprezentują.

Warsztat poprowadzi:

 • Justyna Lipko-Konieczna - członkini Zarządu Fundacji Teatr 21. Dramaturżka, pedagożka i badaczka teatru. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej UW. Współtwórczyni programu studiów Pedagogika Teatru (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Kultury Polskiej UW). Od 12 lat związana z Teatrem 21. W teatrze tym łączy teorię z praktyką, wprowadzając w obszar teorii teatru polskiego perspektywę studiów o niepełnosprawności i wydając liczne publikacje i książki, m.in.: „21 myśli o teatrze”, „Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie”, „Gapienie się. O tym jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym” (Rosemarie Garland-Thomson). Jako dramaturżka i autorka scenariuszy razem z grupą współtworzyła m.in. spektakle „Indianie”, „Superspektakl”, “Rewolucja, której nie było”, „Libido romantico”, „Pokaz”, „Ciało w ciało z Marilyn”.  Obecnie wraz z Teatrem 21 współtworzy społeczną artystyczną instytucję kultury pod nazwą Centrum Sztuki Włączającej.

WARSZTAT VII. Osoba z niepełnosprawnością jako podmiot badań jakościowych

Problematyka niepełnosprawności jest wyzwaniem dla badacza, zaś osoby z niepełnosprawnościami stanowią zróżnicowaną i specyficzną grupę, której badanie często wymaga podejścia interpretacyjnego i doboru metodologii badań cechujących się elastycznością oraz otwartością na konieczność modyfikacji stosowanych narzędzi i metod badawczych w zależności od potrzeb i możliwości badanych osób z niepełnosprawnościami. Warsztat będzie koncentrował się na przedstawieniu metodologicznych aspektów badań jakościowych prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Skupimy się na osobach z niepełnosprawnością słuchu i wzroku, gdyż jako podmioty badań wymagają oni zastosowania odpowiednio dobranej strategii badawczej pozwalającej na pogłębioną analizę zebranych danych empirycznych, co stwarza warunki do możliwie najdokładniejszego nakreślenia rzeczywistego obrazu badanego środowiska.

W pierwszej części zajęć warsztatowych skupimy się na zaprezentowaniu przydatności perspektywy oraz korzyści z zastosowania metod jakościowych oraz przedstawimy narzędziownik badacza/ki jakościowego/wej ukazując możliwe problemy i wskazując konieczne modyfikacje w prowadzeniu badań. Uwzględnimy też specyfikę badań jakościowych prowadzonych on-line

W drugiej części warsztatu, odwołując się do prowadzonych badań na temat środowiska osób niepełnosprawnych, pokażemy konkretne problemy jakie napotkali badacze i badaczki podczas realizacji badań jakościowych off -line i on-line oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztaty prowadzą:

 • Dorota Żuchowska-Skiba – doktor, socjolożka, pracuje jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zainteresowaniach badawczych łączy zagadnienia z zakresu socjologii internetu oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruje na przemianach tożsamości oraz aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób z niepełnosprawnościami wspieranej nowymi technologiami medialno-informatycznymi. W tym obszarze interesuje mnie kwestia dostępności zwłaszcza cyfrowej co znalazło odbicie w realizacji grantu finansowanego przez PFRON, pt. Multimodalność w udostępnianiu kolekcji muzealnych dla osób z niepełnosprawnościami – ewaluacja dostępnych rozwiązań prowadzonych przy współpracy z Iwoną Parzyńską i Beatą Cichy z Muzeum Narodowego w Krakowie.
 • Iwona Parzyńska – socjolożka, pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Narodowe w Krakowie), certyfikowany trener ECHOCAST (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2020 roku realizuje w MNK projekt naukowy „Muzeum uczące się – analiza uczestnictwa w kulturze i badanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności na przykładzie publiczności Muzeum Narodowego w Krakowie". W latach W latach 2017 – 2019 była koordynatorem projektu „Badanie publiczności krakowskich instytucji kultury", realizowanego w 27 krakowskich instytucjach kultury przez IK UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa i Filharmonię Krakowską.
 • Paulina Gajoch – niewidoma studentka informatyki społecznej, absolwentka socjologii (AGH), technik tyfloinformatyk. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół osiągnięć technologii, a w szczególności ich potencjału w zakresie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcji na ich zastosowanie w projektach prospołecznych. Prowadziła wywiady z osobami niewidomymi w projekcie „Muzeum uczące się – analiza uczestnictwa w kulturze i badanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności na przykładzie publiczności MNK". W wolnym czasie zajmuje się testowaniem oprogramowania pod kątem dostępności oraz tłumaczenia interfejsów programów asystujących na język polski. Nagrywa audycje i pisze artykuły dla osób niewidomych i niedowidzących z zakresu zwiększania kompetencji cyfrowych. W latach 2020-2021 była administratorką polskiej społeczności platformy Elten Network dla osób niewidomych.
 • Jakub Studziński – historyk (spec. nauczycielska na UJ). studia podyplomowe z muzealnictwa, surdopedagogiki, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Niedosłyszący tłumacz i lektor PJM, SJM, SKOGN. Specjalista ds. edukacji kulturowej i koordynator dostępności w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, koordynator projektu “Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Współpracuje z Fundacją Między Uszami, Fundacją Migawka, Fundacją Siódmy Zmysł, Stowarzyszeniem Dobrze. Jako tłumacz PJM współpracuje z wieloma instytucjami kultury: Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa, Zamkiem Królewskim na Wawelu, CRICOTEKĄ, Muzeum Etnograficznym w Krakowie i innymi.

Koncert Grzegorza Dowgiałły i Piotra Bolanowskiego

Grzegorz Dowgiałło  – muzyk, piosenkarz, aranżer, multiinstrumentalista. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, gdzie studiował w klasie Fortepianu Jazzowego dra Piotra Wyleżoła. Kształcił się także u boku Łukasza Żyty i Wojtka Fedkowicza w zakresie gry na perkusji. Związany z zespołem Recycling Band. Wokalista i perkusista, autor tekstów. Wraz z Piotrem Bolanowskim współautor większości utworów muzycznych zespołu. Związany również ze światem teatru jako twórca muzyki teatralnej oraz aktor. Grał tytułową rolę w spektaklach: „Gałgan” we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, „Odys” w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz „Stańczyk Musical” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.  

Piotr Bolanowski  – aranżer i producent muzyczny. Związany z wieloma projektami muzycznymi, w tym: FLUE, Recycling Band, Azzja, Mr Krime Live Band. Twórca muzyki teatralnej. Koncertował w Polsce i za granicą m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kuwejcie, Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii, na festiwalach: Opene’r Festival, Męskie Granie, Positivus Festival, Jazz Jamboree, T-Mobile Electronic Beats. Współpracuje z m.in. z Michałem Urbaniakiem, Katarzyną Nosowską, O.S.T.R., Beatą Kozidrak, Julią Marcell, Hadesem, Leszkiem Żądło, Piotrem Żaczkiem, Johnem James’em, Kasią Wilk.  

Speed meeting

Forma krótkiej, pięciominutowej rozmowy z innym uczestnikiem konferencji. Po pięciu minutach następuje zmiana rozmówcy.

Przy zapisach na spotkanie integracyjne istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby tłumaczenia na PJM w trakcie speed meetingu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piątek 18.11.2022

SESJA I TEATR DOSTĘPNY

Moderator: dr Marcin Laberschek

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

Sala: Aula Mała 

 • 9.00-9.20 Proces wdrażania dostępności i organizacja spektakli z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Studium przypadku samorządowej artystycznej instytucji kultury w Krakowie; Hanna Stawczyk (Uniwersytet Jagielloński) 

 • 9.20-9.40 Teatr dostępny: od efektu do afektu; mgr Daria S. Nielsen (Uniwersytet Łódzki i Stockholm University) 

 • 9.40-10.00 Dostępność architektoniczna Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku; dr Martyna Faustyna Zaniewska (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku/Uniwersytet w Białymstoku) 

 • 10.00-10.20 Teatr migrantów – teatr dla migrantów; dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 • 10.20-10.40 Scena otwarta. Dostępność jako proces twórczy; mgr Katarzyna Peplinska-Pietrzak (Teatr im. Wilama Horzycy) 

 • 10.40-11.00 dyskusja 

SESJA II MUZEUM DOSTĘPNE

Moderatorka: dr Agnieszka Szostak

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

Sala: Aula Średnia A

 • 9.00-9.20 Negocjacje na temat koncepcji muzeum dostępnego. Refleksje wynikające z projektu badawczego "Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji kultury – przykład muzealnictwa; mgr Marianna Otmianowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie), dr Izabela Bukalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

 • 9.20-9.40 Zarządzanie dostępnością – wyzwania, dylematy, sposoby działania na przykładzie Muzeum Emigracji w Gdyni; mgr Marta Otrębska (Muzeum Emigracji w Gdyni) 

 • 9.40-10.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna w przestrzeni muzealnych wystaw – między teorią a praktyką, mgr Paulina Długosz (Uniwersytet Łódzki/ Muzeum Miasta Łodzi) 

 • 10.00-10.20 Zarządzanie usługami kulturalnymi w kontekście dostępności na przykładzie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie; mgr Mateusz Gawlik (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie) 

 • 10.20-10.40 Osoby ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni muzeum – wybrane problemy w zarządzaniu różnorodnością. Studium przypadku; dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

 • 10.40-11.00 dyskusja 

SESJA III JAKIEJ DOSTĘPNOŚCI POTRZEBUJEMY?

Moderatorka: dr Anna Pluszyńska

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM).

Sala: Aula Średnia B 

 • 9.00-9.20 Dostępność instytucji kultury w kontekście przemian w zachowaniach uczestników kultury wynikających z wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego, dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Filmowa w Łodzi) 

 • 9.20-9.40 Dekonstrukcja wizualności – o błędach „specjalnego” podejścia do uczestnictwa osób niewidomych w kulturze wizualnej. Wyimki z własnych doświadczeń animacyjno-badawczych; dr Bartek Lis (Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu) 

 • 9.40-10.00 Przeprojektowywanie rzeczywistości – skuteczne i nieskuteczne działania instytucji kultury w obszarze dostępności; mgr Agata Kępińska (Narodowe Centrum Kultury) 

 • 10.00-10.20 Tu zaczynają się schody; dr Magdalena Ochał (Kolektyw Badawczy), mgr Anna Woźniak (Mazowiecki Instytut Kultury) 

 • 10.20-11.00 dyskusja 

Idea Hyde Parku narodziła się w trakcie poprzednich edycji konferencji. Uczestnicy często wspominali, że w programie nie ma miejsca na swobodną dyskusję. W odpowiedzi na te prośby postanowiliśmy zapewnić taką przestrzeń. W trakcie godzinnego spotkania każda chętna osoba będzie mogła zabrać głos w tematyce związanej z konferencją. Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

SESJA IV WDRAŻANIE DOSTĘPNOŚCI

Moderator: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

Sala: Aula Mała 

 • 13.00-13.20 Lex specialis derogat legi generali, czyli w jaki sposób Ustawa o ochronie zabytków i Ustawa o muzeach wpływają na realizację zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w działalności muzeów na podstawie działań w Muzeum Zamkowym w Malborku; mgr Małgorzata Daniluk (Muzeum Zamkowe w Malborku) 

 • 13.20-13.40 Idea zarządzania talentami a polityka różnorodności w świetle badań własnych; mgr Małgorzata Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki) 

 • 13.40-14.00 Od dostępności do inkluzywności. Cricoteka otwarta – studium przypadku; mgr Barbara Pasterak (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie), mgr Izabela Zawadzka (Uniwersytet Jagielloński) 

 • 14.00-14.20 Dostępność: zmiana w instytucji, zmiana w publiczności; Anna Żórawska i Robert Więckowski (Fundacja Kultura bez Barier) 

 • 14.20-14.40 dyskusja 

SESJA V TWORZENIE DOSTĘPNYCH TREŚCI

Moderatorka: dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

Sala: Aula Średnia A 

 • 13.00-13.20 Uwarunkowania dostępności kina i ograniczenia narzędzi niwelowania barier dla osób starszych na przykładzie aplikacji „Kino dostępne”; dr Marta Materska-Samek (Uniwersytet Jagielloński), mgr Monika Hapek (Uniwersytet Jagielloński) 

 • 13.20-13.40 Wyzwania audiodeskrypcji zabytkowej architektury na przykładzie projektu Multisensoryczne UNESCO oraz Królewski Biecz. Studium przypadku; mgr Anna Franik (Fundacja Pełni Kultury), mgr Regina Mynarska (Fundacja Pełni Kultury) 

 • 13.40-14.00 MocNI – dostępne podcasty. O praktyce badań włączających i tworzeniu treści dostępnych i ciekawych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mgr Celina Kamecka- Antczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 • 14.00-14.20 Praktyczne rozwiązania dostępnościowe na przykładzie wydarzenia „Dotknij Kultury”; mgr Marta Bylica (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego) 

 • 14.20-14.40 dyskusja 

SESJA VI JAK ZADBAĆ O SZCZEGÓLNE POTRZEBY?

Moderatorka: dr Katarzyna Kopeć

Pętla indukcyjna dostępna w oznaczonych miejscach. Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM)

Sala: Aula Średnia B 

 • 13.00-13.20 Wolontariat a dostępność. Oczekiwania wolontariuszy i wyzwania organizacji; dr Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński), Joanna Kot (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Fałda (Uniwersytet Jagielloński) 

 • 13.20-13.40 Jak prowadzić badania odbiorców instytucji kultury ze szczególnymi potrzebami? – praktyczne wskazówki; dr Agnieszka Konior (Uniwersytet Jagielloński, IBOK), dr Anna Pluszyńska (Uniwersytet Jagielloński, IBOK) 

 • 13.40-14.00 Pułapki (nie) dostępności instytucji kultury - czyli o konieczności badania potrzeb osób z niepełnosprawnościami; dr Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Beata Cichy (Muzeum Narodowe w Krakowie), Paulina Gajoch (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Iwona Parzyńska (Muzeum Narodowe w Krakowie) 

 • 14.00-14.40 dyskusja 

Zbiórka o godzinie 15.45 na parterze Auditorium Maximum. Każda z grup będzie miała przypisanego opiekuna, będącego przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego Konferencji, który będzie wspierał grupę w dotarciu do instytucji. Aspekty dotyczące dostępności znajdują się w opisie danej wizyty. Rejestracja na wizyty studyjne w pierwszym dniu konferencji na recepcji, do wyczerpania miejsc.

Organizacje, które będą gościć uczestników w trakcie wizyt studyjnych:

Muzeum Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)

W ramach wizyty w Collegium Maius przybliżymy Państwu historię kolekcji uniwersyteckich i dzieje gmachu. Jednocześnie zwrócimy szczególną uwagę na to miejsce jako studium przypadku. 

Zapoznamy Państwa z inicjatywami, jakie zostały podjęte, aby budynek Muzeum był dostępnym dla osób o szczególnych potrzebach, pomimo szeregu barier architektonicznych i szeregu ograniczeń konserwatorskich.  Przedstawimy oferty edukacyjne skierowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zaprezentujemy także adaptacje obiektów muzealnych i opowiemy bliżej o ich przygotowaniach.

 • Czas trwania wizyty studyjnej: 60 min.
 • Max. liczba uczestników: 15 osób x 2 (dwie grupy jednocześnie)
 • Odległość od Auditorium Maximum: 800 m (ok. 10 min. piechotą)
 • Informacje dotyczące dostępności

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka (ul. Nadwiśkańska 2/4)

Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. W Cricotece przechowuje się, prezentuje oraz dba o kolekcję dzieł teatralnych ze spektakli Tadeusza Kantora. Cricoteka to jednocześnie muzeum, archiwum, galeria i ośrodek badań. Ale Cricoteka to również przestrzeń koncertów, spektakli, pokazów filmowych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych. Punktem wyjścia do wszystkich działań Cricoteki są idee Tadeusza Kantora, inicjatora nowych trendów w sztuce polskiej i twórcy autorskiego awangardowego teatru o międzynarodowej sławie.

Od 2016 r. instytucja konsekwentnie buduje dostępność swojej oferty dla osób z niepełnosprawnościami. Działania obejmują udostępnianie kolekcji np. o kopie dotykowe czy audio ścieżki, projektowanie wydarzeń, ale też współtworzenie oferty Cricoteki przez osoby o różnych potrzebach. O realizowanych inicjatywach i konkretnych rozwiązaniach opowie Barbara Pasterak koordynatorka dostępności.

 • Czas trwania wizyty studyjnej: 1,5 godziny
 • Max. liczba uczestników: 15 osób
 • Odległość od Auditorium Maximum: 4,5 km (zorganizowany transport busem w jedną stronę, bus nie jest przystosowany do przewozu osób na wózkach)
 • Informacje dotyczące dostępności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ul. Rajska 1)

Wizyta studyjna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podzielona będzie na dwie części:

I część: spacer po budynku, podczas którego będzie można zapoznać się z dostosowaniem budynku do osób z niepełnosprawnością: pętla indukcyjna, oznaczenia na korytarzach, w windzie, przystosowane toalety, przycisk asystenta, rola Informatorium.

II część: stacjonarna: Wojewódzka Biblioteka Publiczna zostanie ukazana jako miejsce spotkań i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością, podczas których oprowadzający opowiedzą o działaniach kulturalno-edukacyjnych, warsztatach integracyjnych dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami (Wypożyczalnia Książki Mówionej i Brajlowskiej, Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży, Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci).  Narzędzia wykorzystywane podczas zajęć to: książka tradycyjna, brajlowska i audiobooki oraz pomoce dydaktyczne wykonane przez pracowników Biblioteki. Dodatkowo zostanie przygotowany rzutnik i laptop, a na ekranie będzie można zobaczyć fragmenty Literackich Faworytek na podstawie których przygotowywane są zajęcia.

 • Czas trwania wizyty studyjnej: 45 min.
 • Max. liczba uczestników: 15 osób
 • Odległość od Auditorium Maximum: 500 m (ok. 6 min. piechotą)
 • Informacje dotyczące dostępności

Muzeum Fotografii w Krakowie – MuFo (ul. Rakowicka 22A)

Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce publiczną instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. W dawnym budynku austriackiej zbrojowni powstała główna siedziba Muzeum – MuFo Rakowicka, otwarta dla publiczności pod koniec 2021 roku. Nowoczesne przestrzenie wystawiennicze służą prezentacji wystaw czasowych oraz wystawy głównej „Co robi zdjęcie?”, tu zapraszamy również na zajęcia edukacyjne, do księgarni i biblioteki z czytelnią.

MuFo Rakowicka otrzymało nagrodę główną w konkursie KRAKÓW BEZ BARIER 2021 w kategorii „Budownictwo dostępne - obiekty i przestrzenie zabytkowe". Podczas wizyty studyjnej opowiemy o dostosowywaniu przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz procesie projektowania i budowania wystawy głównej z uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu i niepełnosprawnością wzroku, dla seniorów i rodzin z dziećmi.

 • Czas trwania wizyty studyjnej: 60 min
 • Max. liczba uczestników: 15 osób
 • Odległość od Auditorium Maximum: ok. 3 km (zorganizowany transport busem w jedną stronę, bus nie jest przystosowany do przewozu osób na wózkach)
 • Informacje dotyczące dostępności

Więcej szczegółów i informacji o kolejnych organizacjach podamy wkrótce!