Przejdź do głównej treści

Harmonogram prac w projekcie

kwiecień – maj 2017 - wstępne prace koncepcyjne nad projektem, ustalanie składu zespołu badawczego;

czerwiec 2017 - opracowanie wstępnej wersji ankiety badawczej;

czerwiec 2017 - zaproszenie instytucji kultury do projektu;

wrzesień 2017 - pierwsze spotkanie z przedstawicielami  krakowskich instytucji kultury, konsultacje narzędzia badawczego;

październik – listopad 2017 - rekrutacja i szkolenia ankieterów;

listopad 2017 - rozpoczęcie etapu badawczego - wywiady ankietowe w instytucjach;

kwiecień 2018 - spotkanie z przedstawicielami instytucji biorących udział w projekcie;

czerwiec 2018 - zakończenie przeprowadzani ankiet;

czerwiec – październik 2018 - analiza zebranych danych;

listopad – grudzień 2018 - opracowanie raportu badawczego;

kwiecień 2019- konferencja podsumowująca  projekt.