Przejdź do głównej treści

Harmonogram prac w projekcie

 • kwiecień – maj 2017 - wstępne prace koncepcyjne nad projektem, ustalanie składu zespołu badawczego;
 • czerwiec 2017 - opracowanie wstępnej wersji ankiety badawczej;
 • czerwiec 2017 - zaproszenie instytucji kultury do projektu;
 • wrzesień 2017 - pierwsze spotkanie z przedstawicielami  krakowskich instytucji kultury, konsultacje narzędzia badawczego;
 • październik – listopad 2017 - rekrutacja i szkolenia ankieterów;
 • listopad 2017 - rozpoczęcie etapu badawczego - wywiady ankietowe w instytucjach;
 • kwiecień 2018 - spotkanie z przedstawicielami instytucji biorących udział w projekcie;
 • czerwiec 2018 - zakończenie przeprowadzani ankiet;
 • czerwiec – październik 2018 - analiza zebranych danych;
 • listopad – grudzień 2018 - opracowanie raportu badawczego;
 • kwiecień 2019- konferencja podsumowująca  projekt.