Przejdź do głównej treści

Kontakt

  • Łukasz Gaweł lukasz.gawel@uj.edu.pl
  • Marcin Bańdo mbando@filharmonia.krakow.pl
  • Iwona Parzyńska iparzynska@mnk.pl
  • Filip Skowron fskowron@mnk.pl
  • Agnieszka Szostak a.szostak@mhk.pl
  • Patrycja Król patrycja.krol25@gmail.com

Biuro Projektu

Muzeum Narodowe w Krakowie

Gmach Główny, pok.109

al. 3 Maja 1
30-062 Kraków