Przejdź do głównej treści

dr hab. Łukasz Gaweł - Kierownik projektu

dr hab. Łukasz Gaweł

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wicedyrektor (2008–12) oraz dyrektor (2012–2016) Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od stycznia 2016 roku zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami dziedzictwa kulturowego (autor monografii „Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”). Interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania autentyzmu miejsca oraz zagadnienie współczesnych ekspozycji muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury.

Marcin Bańdo

Marcin Bańdo

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe z zakresu Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz z Zarządzania Kulturą na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Działu Promocji Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Iwona Parzyńska

Iwona Parzyńska

Socjolog, certyfikowany mediator, absolwentka studiów podyplomowych z analityki marketingowej. Od 2008 do 2018 roku specjalista w Sekcji Promocji MNK, od kwietnia 2018 pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się również badaniami publiczności MNK i analizami frekwencji.

Filip Skowron

Filip Skowron

Etnolog, polonista, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Członek redakcji „Barbarzyńcy. Pisma Antropologicznego” oraz sekretarz redakcji „Rozpraw Muzeum Narodowego w Krakowie”. Jego praca doktorska będzie poświęcona współczesnemu odbiorowi muzeów. Od dziesięciu lat praktykuje edukację muzealną, współpracując z kilkoma krakowskimi instytucjami.

Agnieszka Szostak

Agnieszka Szostak

Menedżer kultury, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje pracę na temat zarządzania strategicznego w polskich muzeach publicznych. W Instytucie Kultury prowadzi zajęcia ze studentami kierunku zarządzanie kulturą i mediami.

Pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Sekcji Strategii i Rozwoju. Koordynuje prace związane z realizacją strategii rozwoju Muzeum oraz prowadzone przez Muzeum badania publiczności.

Patrycja Król

Patrycja Król

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się koordynowaniem projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz projektowaniem działań komunikacyjnych. Od 2018 roku studentka studiów bliskowschodnich.