Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Konferencja Badania w sektorze kultury. (Współ)tworzenie

28-29.11.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpoczynamy nabór abstraktów referatów

Jeśli są Państwo zainteresowani wystąpieniem na konferencji z referatem, to serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Przyjmujemy je przez formularz dostępny w zakładce "zgłoszenia referatów". Abstrakty można zgłaszać w ramach jednej z czterech ścieżek:

  • (Współ)praca - kadry i odbiorcy kultury
  • (Współ)odpowiedzialność - zmiany klimatyczne
  • (Współ)istnienie - technologia
  • (Współ)odkrywcy - ścieżka dla początkujących badaczy

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Wyboru najlepszych referatów, które zostaną wygłoszone na konferencji dokona Komitet Naukowy. Informacje o zakwalifikowaniu referatów zostaną przesłane do autorów do 20 lipca.

Opłata za udział czynny w konferencji (z referatem) wynosi 500 zł. Opłata dla początkujących badaczy to 350 zł.

Więcej w zakładce "podstawowe informacje o konferencji".