Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o konferencji "Badania w sektorze kultury. Dostępność"

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury, która odbędzie się 17-18 listopada 2022 roku. Konferencja organizowana jest przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK.

Wydarzenie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W tym roku chcemy Państwa zachęcić do rozmowy na temat szeroko rozumianej dostępności w sektorze kultury. Chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym, czym jest dostępność i jak ją rozumieć w kulturze? Jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury w tym obszarze? W jaki sposób badać i odpowiadać na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami? Jak pozyskaną wiedzę zastosować w praktyce? Planowana konferencja będzie także okazją do podjęcia dyskusji na temat procesów zarządzania dostępnością w organizacji kultury, dzięki którym działalność kulturalna staje się w pełni inkluzywna. Konferencja sprzyjać będzie ponadto wymianie wiedzy i doświadczeń oraz popularyzowaniu dobrych praktyk. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z sektorem kultury, którym bliska jest kwestia dostępności. Chcielibyśmy spotkać się i porozmawiać w gronie zarówno badaczy, jak i praktyków, tak by zarysować możliwie najszerszą perspektywę i pogłębioną analizę tego obszaru. 

Chcielibyśmy w szczególności skupić się na następujących zagadnieniach: 

 • dostępność oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, 

 • dostępność architektoniczna instytucji kultury, 

 • dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury, 

 • dostępność cyfrowa instytucji kultury, 

 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności, 

 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji, 

 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,  

 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności, 

 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami - oczekiwania a rzeczywistość, 

 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników, 

 • granice dostępności oferty i organizacji kultury. 

Planujemy organizację konferencji w formie stacjonarnej w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wybrane punkty programu będą transmitowane on-line. 

W ramach konferencji zaplanowane są także warsztaty, wizyty studyjne oraz spotkanie kulturalno-integracyjne. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

Ważne terminy

 • do 28 lutego – nadsyłanie abstraktów tekstów do publikacji konferencyjnej, 

 • do 15 maja – nadsyłanie kompletnych tekstów do publikacji konferencyjnej,

 • do 30 czerwca - termin wniesienia opłaty konferencyjnej za udział czynny, w przypadku osób będących jednocześnie autorami tekstów do publikacji konferencyjnej,

 • do 15 września - nadsyłanie abstraktów referatów (poza tymi, które zostały zgłoszone jako teksty do publikacji konferencyjnej), 

 • 30 września - ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów, 

 • 3 października - ogłoszenie pełnego programu konferencji, 

 • 3 października - 31 października – rejestracja na konferencję dla uczestników biernych,

 • do 10 listopada - dokonywanie wpłat (dla uczestników biernych i czynnych), 

 • 17-18 listopada – konferencja w Krakowie.

Opłaty konferencyjne

Dla uczestników czynnych występujących z referatem opłata wynosi 350 zł i obejmuje: 

 • udział w konferencji, 

 • wyżywienie (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz przerwy kawowe), 

 • wystąpienie z referatem (czas: 20 minut), 

 • opublikowanie tekstu w recenzowanej publikacji konferencyjnej w wydawnictwie z poziomu I wykazu MEiN  (brak chęci opublikowania tekstu nie zmniejsza opłaty konferencyjnej); redakcja zastrzega sobie, że teksty niespełniające wymagań merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji, więcej o publikacji można przeczytać w zakładce "publikacja konferencyjna"

 • materiały konferencyjne, 

 • zaświadczenie o udziale w konferencji. 

Dla uczestników biernych (słuchaczy) opłata wynosi 200 zł i obejmuje:  

 • udział w konferencji, 

 • wyżywienie (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz przerwy kawowe), 

 • materiały konferencyjne, 

 • zaświadczenie o udziale w konferencji.

Komitet naukowy konferencji

 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ - przewodniczący komitetu naukowego
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak
 • dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. USWPS
 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ  
 • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE
 • dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB
 • dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr Anna Pluszyńska - przewodnicząca komitetu organizacyjnego 
 • dr Agnieszka Konior 
 • dr Katarzyna Kopeć 
 • dr Marcin Laberschek 
 • dr Katarzyna Plebańczyk 
 • dr Weronika Pokojska
 • dr Agnieszka Szostak
 • mgr Bogna Halska-Pionka 
 • mgr Olga Kosińska 
 • mgr Elżbieta Król-Dryja 
 • mgr Krzysztof Kula 
 • mgr Paulina Kwiatkowska-Chylińska

Wolontariusze

 • Kamila Durmaj
 • Maria Pieniążek
 • Jakub Wydra

Organizatorzy i partnerzy

Logotypy organizatorów i partnerów