Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJA NAUKOWA „BADANIA PUBLICZNOŚCI W INSTYTUCJACH KULTURY”

11 KWIETNIA (CZWARTEK)

9.00-10.00 Rejestracja na konferencję

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Sesja ekspercka (I):

 • 10.15-10.45 dr Karol Piekarski (Dyrektor Programowy Medialabu Katowice) – Wykorzystanie narzędzi sieciowych w badaniach kultury
 • 10.45-11.15 Maciej Zygmunt (Kierownik Kreatywny Działu Obserwatorium Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach) –  PUBLICZNOŚĆ/SPOŁECZNOŚĆ* (*zaznacz właściwe)
 • 11.15-11.45 Sławomir Czarnecki (Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku) – Wiedza jako źródło cierpień
 • 11.45-12.15 prof. Barbara Fatyga (Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza) – Problemy metodologiczne badań odbiorców instytucji kultury

12.15-12.45 Sesja posterowa i przerwa kawowa

 • dr Magdalena Ochał (Kolektyw badawczy) – Wystawa jako narzędzie badawcze
 • dr Marcin Poprawski, mgr Piotr Firych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Publiczność w centrum uwagi instytucji kultury. Doświadczenia z międzynarodowego projektu "Connecting Audiences"
 • mgr Ewa Cofur-Machura (Akademia WSB) – Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej teatrów muzycznych w Polsce - wybrane przykłady
 • mgr Michał Kocikowski (Kolektyw Badawczy) – PAPI bez ołówka, czyli badanie publiczności dużych wydarzeń kulturalnych
 • mgr Katarzyna Liwak-Rybak (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) – Rozwój relacji z gośćmi instytucji kultury - program szkoleniowy ECHOCAST Polska
 • mgr Justyna Prajs (Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim) – Budowanie publiczności w małej instytucji kultury na przykładzie działalności musicalowej Grupy Pod Niebem
 • mgr Magdalena Szostakowska (Ośrodek Ewaluacji) – W poszukiwaniu prawdziwych opinii widza

Sesja ekspercka (II):

 • 12.45-13.15 dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury) – Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Przekraczając ulotne impresje
 • 13.15-13.45 dr Natalia Brylowska (Specjalistka ds. Badań i Rozwoju w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku) – Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury
 • 13.45-14.15 Joanna Grzonkowska (Kierownik Działu Strategii i Analiz Prawnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) – „Badanie publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

14.15-15.15 Przerwa obiadowa

15.15-17.15 dr hab. Łukasz Gaweł, mgr Marcin Bańdo, mgr Iwona Parzyńska, mgr Filip Skowron, mgr Agnieszka Szostak – prezentacja raportu z badań – „Krakowski odbiorca kultury”

19.00 Uroczysta kolacja

12 KWIETNIA (PIĄTEK)

godzina

SESJA: MARKETING, SALA 1.111

SESJA: MUZEA/GALERIE, SALA 1.112

SESJA: METODOLOGIA, SALA 1.113

SESJA: ODBIORCY, SALA 1.201

9.00-9.20

dr hab Paweł Bryła (Uniwersytet Łódzki), dr Beata Gotwald-Feja (Uniwersytet Łódzki), mgr Magdalena Kosiada-Sylburska (EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi) – Wykorzystanie idei konsumerocentryzmu w działaniach marketingowych instytucji kultury, na przykładzie “EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi

mgr Aleksandra Jaszczyk (Wieża Książęca w Siedlęcinie) – Wielowymiarowość relacji odbiorcy z miejscem. Studium przypadku Wieży Książęcej w Siedlęcinie.

dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński) – Techniki projekcyjne w badaniach publiczności instytucji kultury

dr Katarzyna Jagodzińska (Uniwersytet Jagielloński) – Muzealna partycypacja, czyli o tym, ile może odbiorca w muzeum

9.20-9.40

dr Alicja Waszkiewicz-Raviv (Uniwersytet Warszawski) – Afordancje obiektów instytucji kultury. Ocena oferty Muzeum Polskiej Wódki z perspektywy strategii komunikacyjnej

mgr Katarzyna Lewandowska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Katarzyna Krauze (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – Wystawa skrojona na miarę. O znaczeniu badań publiczności w bieżącej działalności Muzeum POLIN na przykładzie doświadczenia uczestników wystawy „W Polsce Króla Maciusia”

dr Anna Czerner (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), dr Elżbieta Nieroba (Uniwersytet Opolski) – Lokalność i uniwersalizm – wykorzystanie badań socjologicznych w tworzeniu oferty edukacyjnej muzeum-miejsca pamięci

mgr Ewa Chomicka (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – O kłopotach z partycypacją

9.40-10.00

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Badania uczestnictwa w kulturze w kontekście rozwoju paradygmatów marketingu i tendencji rozwoju konsumpcji

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Jagielloński) – Postawy i potrzeby publiczności muzeów rezydencjonalnych

mgr Joanna Wawiórka-Kamieniecka (Warsztaty Kultury w Lublinie) – Badacz też człowiek – cała prawda o współpracy z zespołem badawczym

dr Magdalena Paul (Uniwersytet Warszawski) – Korzystanie z mazowieckich bibliotek publicznych - modele użytkowania i korzyści

10.00-10.20

dr Joanna Macalik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

dr Małgorzata Gałęziowska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) – Zetknięcie. Kultura organizacyjna muzeum a zwiedzający w świetle zapisów w księgach gości

dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS) – Publiczność instytucji kultury w świetle badań sondażowych

dr Kinga Anna Gajda (Uniwersytet Jagielloński) – Odbiorcy edukacji muzealnej na terenie województwa małopolskiego i śląskiego

10.20-10.40 DYSKUSJA

10.40-11.10 PRZERWA KAWOWA

 

SESJA: MEDIA CYFROWE, SALA 1.111

SESJA MUZEA/GALERIE, SALA 1.112

SESJA: METODOLOGIA, SALA 1.113

SESJA: ODBIORCY, SALA 1.201

11.10-11.30

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor dr Beata Gotwald-Feja (Uniwersytet Łódzki) – Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu publiczności – przyczynek do analizy

mgr Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) – Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

dr Waldemar Rapior (Fundacja Malta) – Gdzie kończy się jakość, a zaczyna ilość? Niestandardowe metodologie badań publiczności instytucji kultury

mgr Monika Marciniak (Stowarzyszenie Big Picture) – Muzeum skrojone na miarę czyli jak budować ofertę dla generacji Z

11.30-11.50

mgr Marianna Otmianowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe/Muzeum Łazienki Królewskie), mgr Katarzyna Zajkowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – O modernizacji serwisu archiwów państwowych szukajwarchiwach.pl czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?

mgr Katarzyna Winter (Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki) – „Poznajmy się!". Badanie publiczności trzech warszawskich instytucji sztuki współczesnej

mgr Małgorzata Gądek (Uniwersytet Jagielloński) – Odbiorca w projekcie – między teorią a praktyką

dr Bartek Lis (Centrum Praktyk Edukacyjnych/Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu) – Niewidoczni. Coraz liczniejsi. Krótka opowieść o seniorach zależnych, jako uczestnikach projekt kulturalnego „Zamek OTWARTY”

11.50-12.10

mgr Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński) – Wpływ blogów kulturowych na decyzje czytelników w obszarze uczestnictwa w kulturze

dr Beata Nessel-Łukasik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) – Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Od badania publiczności do badania oddziaływania ekonomicznego wydarzeń na gospodarkę

dr hab. Barbara Pabian, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Arnold Pabian (Politechnika Częstochowska) – Problem barier kulturowych w promowaniu ofert instytucji kultury wśród cudzoziemców

12.10-12.30

mgr Ewa Majdecka (Centrum Cyfrowe/Uniwersytet Warszawski) – Od badania uczestnictwa online w kulturze jako wymiaru uczestnictwa w kulturze do badania użytkowników zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury

mgr Aleksandra Janus (Uniwersytet Jagielloński) – Doświadczenie zwiedzającego i kształtowanie praktyk uczestnictwa w kulturze

mgr Tomasz Płachecki (Biuro Kultury Urząd m.st. Warszawy) – Segmentacja uczestnictwa w kulturze. Dylematy badaczy

dr Marcin Poprawski, mgr Piotr Firych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Instytucja kultury w perspektywie mieszkańców peryferii miejskich. Dylematy badacza poznańskich osiedli

12.30-12.50 DYSKUSJA

12.50-14.00 PRZERWA OBIADOWA

 

SESJA: MEDIA CYFROWE, SALA 1.111

SESJA: TEATRY, SALA 1.112

SESJA: FESTIWALE, SALA 1.113

SESJA: ODBIORCY, SALA 1.201

14.00-14.20

dr Iryna Manczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Katarzyna Sanak-Kosmowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), lic. Maria Bajak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Przesłanki wykorzystania beaconów jako narzędzia badania publiczności w muzeach

dr Michał Pałasz (Uniwersytet Jagielloński) – Krakowskie teatry i ich publiczność w mediach społecznościowych

dr hab. Mateusz Błaszczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski) – Między habitusem a praktyką uczestnictwa w kulturze. Lekcje z badań nad Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016

mgr Robert Statkiewicz (Bemowskie Centrum Kultury/Uniwersytet Warszawski) – „Dobrze jest słuchać ludzi, ale jeszcze lepiej jest ich zrozumieć". Przykład długofalowej, pogłębionej ewaluacji działań Domu Kultury - filozofia działania, metody i wypływające rekomendacje dla instytucji i badaczy kultury

14.20-14.40

Wiktoria Tabak (Uniwersytet Jagielloński) – Doświadczenie publiczności w spektaklu wykorzystującym technologię wirtualnej rzeczywistości

mgr Daria S. Nielsen (Uniwersytet Łódzki/ Uniwersytet w Sztokholmie) – Theatre Talks - czyli jak narzędzie badania widzów służy rozwojowi widowni

dr Aleksandra Kołtun (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Warsztaty Kultury w Lublinie) – Publiczność lubelskich festiwali kulturalnych – najważniejsze wnioski z badań

dr Katarzyna Kopeć (Uniwersytet Jagielloński) – Pieniądze w rękach publiczności? Miejsce bonów w publicznym finansowaniu kultury

14.40-15.00

mgr Napoleon Bryl (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Live streaming – droga do odbiorców – droga do instytucji kultury

dr Martyna Faustyna Zaniewska (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański) – Potencjały i ograniczenia w badaniach publiczności instytucji kultury z wykorzystaniem internetu. Studium przypadku 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2018)

dr Lidia Maria Jedlińska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) – Projekt "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych", jako instrument otwierający osobom o niskich umiejętnościach podstawowych dostęp do kultury

15.00-15.20

dr Izabela Franckiewicz-Olczak (Uniwersytet Łódzki, Biuro Badań Społecznych Question Mark), mgr Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie) – Badanie publiczności jako integralny element tworzenia wystawy na przykładzie projektów: "E-kolekcja", "Teens love design" i "Rzeczy kultowe" Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Kryzys publiczności w niemieckich teatrach

mgr Wioletta Klyta (Krakowskie Biuro Festiwalowe) – Satysfakcja uczestników i wpływ ekonomiczny festiwali muzycznych organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

mgr Agnieszka Konior (Uniwersytet Jagielloński) – Turyści czy spacerowicze? - badanie uczestników krakowskich spacerów literackich

15.20-15.40 DYSKUSJA

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji